3 inovace SCIA Engineer 18, které vybrali naši uživatelé

Datum: 
Úterý, 27. Březen 2018
Oblast: 
Mezinárodní

Software SCIA Engineer 18 se neustále vyvíjí a to I s přispěním našich uživatelů. Jedním ze způsobů, jakým uživatelé ovlivňují nové verze, je výběr 3 nejoblíbenějších vylepšení. Na podzim roku 2017 jsme podruhé provedli průzkum, ve kterém jsme požádali uživatele SCIA Engineer se servisní smlouvou, aby vybrali 3 vylepšení, která budou realizována ve SCIA Engineer 18. Tato vylepšení jsou již do nové verze implementována a nyní jsou testována uživateli, kteří jsou součástí našeho programu SCIA Insider program

Takže zde jsou 3 vylepšení, na která se můžete těšit ve SCIA Engineer 18: 

  • Různé barvy pro zobrazení bodového, liniového a plošného zatížení (336 hlasů)
  • Zjednodušené nastavení vzpěrných délek prutů (290 hlasů)
  • Automatické generování nelineárních kombinací podle normy (203 hlasů)
     

SCIA Engineer Load Coloring Různé barvy pro zobrazení bodového, liniového a plošného zatížení 

Toto vylepšení vám umožní snadno zobrazit různé druhy zatížení v modelu. Přinese větší přehlednost a bude užitečné zejména při práci s komplexními modely. 

Zjednodušené nastavení vzpěrných délek prutů

Automatické určení vzpěrných délek pro rovinný vzpěr a manuální zadání pro klopení a prostorový vzpěr bylo vždy důležitou funkcí ve SCIA Engineer. Kvůli četným dialogům a nastavením bylo však také méně srozumitelné a obtížně pochopitelné. Nyní došlo ke dramatickému zjednodušení a sloučení všech možností uživatelského zadání do jednoho kompletně přepracovaného dialogu.

Nové řešení je mnohem jednodušší a velmi užitečné. Je skvělé, že výsledky zadání jsou okamžitě dostupné v samotném dialogu (součinitele i délky) a je zde pouze jeden dialog pro nastavení”, říká člen programu SCIA Insider Jeroen ter Steege z firmy Aveco de Bondt, Nizozemsko.

SCIA Engineer Auto CombinationAutomatické generování nelineárních kombinací podle normy 

Nyní je možné vytvářet nelineární kombinace dle normy pouze stisknutím jediného tlačítka. A navíc je zde možnost, aby SCIA Engineer vybral nebezpečnou kombinaci z obálky lineárních kombinací a vytvořil odpovídající třídy výsledků. Toto zjednodušení eliminuje původní proces, vyžadující mnoho kliknutí pro vytvoření nelineárních kombinací z lineárních.

Toto je moje oblíbená funkce. Jsem rád, že při tvorbě nelineárních kombinací již nemusím ručně odstraňovat lineární kombinace, které nejsou nebezpečné. To mi ušetří spoustu času”, říká  člen programu SCIA Insider, Michal Bezruč, ze společnosti Navláčil stavební firma, Česká republika.


Úzká spolupráce s našimi uživateli nám pomáhá vyvíjet SCIA Engineer jako výkonný pracovní nástroj. Jen ve spolupráci s vámi můžeme zajistit, že software bude umožňovat zvyšování produktivity vaší každodenní práce - ať už pracujete na složitých nebo jednoduchých projektech. Děkujeme všem uživatelům, kteří se zúčastnili průzkumu.

Verze SCIA Engineer 18, která bude uvolněna do distribuce na přelomu května a června, přinese nové funkce pro zjednodušení zadávání a vyhodnocení výsledků, vylepšení použitelnosti software, novinky v navrhování železobetonu, inovace v BIM - propojení s Tekla Structures a Revitem a mnohé další. Sledujte další edice SCIA eNews, abyste se dozvěděli více o novinkách ve SCIA Engineer 18. 

Odeslat
SCIA Engineer 18