5 hlavních věcí, které je třeba znát pro zapojení konstrukční analýzy do BIM

Datum: 
Pondělí, 1. Prosinec 2014
Oblast: 
Mezinárodní

Pro řadu statiků se BIM (inteligentní sdílení dat mezi aplikacemi) nyní stává něčím víc, než jen módní záležitostí. BIM významným způsobem zvyšuje produktivitu a kvalitu celého procesu od návrhu po realizaci. Výhody jsou zřejmé u malých i velkých projektů. Nedávno dokončená budova Nadace Louis Vuitton v Paříži (od Franka Gehryho) je vzorovým příkladem BIM, ve kterém spolupracovala celá řada týmů z několika různých zemí.

Na druhou stranu, stavební konstrukce byly počítány ve 3D po desetiletí ... tak, jak zapadají výpočty konstrukcí do procesu BIM? Zde vyjmenujeme 5 základních aspektů BIM spolupráce:

1. Certifikovaný import a export IFC 2x3

IFC je na dodavateli software nezávislý formát výměny dat certifikovaný podle ISO. Je podporován všemi předními programy jako Allplan, ArchiCAD, Revit, Tekla nebo Vectorworks a dalšími více než 150 systémy. BuildingSMART je organizace, která je za IFC formát odpovědná a která aplikuje certifikační proces zaručující jak vysoké pokrytí typů objektů formátem, tak jeho vysokou kvalitu.

2. Podpora konstrukčního modelu

Většina programů na výpočty konstrukcí definuje své modely pomocí uzlů spojených střednicemi jednotlivých entit. Jedná se o idealizovaný, zjednodušený model, jehož výhradním účelem je výpočet napětí a přemístění  v konstrukci. Tento přístup se nazývá „výpočtový model“. Oproti tomu „konstrukční“ (referenční) BIM model definuje mnohem složitější geometrie jednotlivých těles a jeho cílem je reprezentovat skutečnou konstrukci s excentricitami, mezerami, ořezy apod. Je zřejmé, že přímá podpora tohoto modelu ve výpočtovém programu poskytuje lepší  kontext a usnadňuje komunikaci mezi jednotlivými účastníky projektu.

3. Rozpoznání tvaru

Zatímco většina programů zapisuje betonový nosník obdélníkového průřezu stejným způsobem, stává se často, že objekty se zapisují jako „obecná tělesa“. To může nastat třeba v případě mostního pilíře nebo desky s proměnnou tloušťkou. V takových případech jsou potřeba nástroje, které převedou takové obecné 3D tvary na příslušné konstrukční prvky jako např. nosníky či sloupy daného průřezu nebo plochy s konkrétní tloušťkou.

4. Vyrovnání a propojeníVyrovnání konstrukčního modelu do modelu výpočtového.

Po načtení referenčního modelu zřetelně vystoupí rozdíl mezi konstrukčním a výpočtovým modelem: většina objektů není vzájemně propojena, jsou mezi nimi mezery nebo nejsou vzájemně zarovnány. Aby bylo možno konstrukci spočítat, statik musí nejprve zajistit, aby vše bylo řádně vyrovnáno a propojeno. A aby byla práce efektivní, je třeba, aby používaný výpočtový software s touto činností pomohl specializovanými nástroji.

5. Rozhraní API

V určitých pracovních postupech může chtít statik použít výpočtový model vytvořený v CAD aplikaci (např. Revit nebo Tekla). V takovém případě je zapotřebí solidní konkrétní rozhraní API podporující širokou škálu typů objektů a nabízející efektivní mapování průřezů.

 

Souhlasíte se zde uváděnými předpoklady? Jak moc je Váš výpočtový software splňuje?

 

Další zdroje informací:

Odeslat