Program Open BIM

Datum: 
Pondělí, 25. Březen 2013
Oblast: 
Mezinárodní

Skupina dodavatelů softwaru se rozhodla podpořit procesy BIM nezávisle na typu používaného softwaru.

BIM (inteligentní sdílení dat mezi aplikacemi) je technologie pro sdílení strukturovaných dat v oblasti AEC (architektura-statika-realizace).

Program Open BIM je součástí neziskové mezinárodní organizace buildingSmart (www.buildingsmart.org) a jeho snahou je zvýšení kvality digitální výměny informací  mezi stavebními partnery ve všech fázích projektu - od návrhu až po realizaci konstrukce. Cílem programu Open BIM je koordinovat úsilí zaměřené na propagaci a implementaci spolupráce prostřednictvím poskytování společných definic , požadavků a značek. Dodavatelé softwaru v oblasti AEC a další zainteresované strany (projektanti, statici, dodavatelé), stejně jako programy běžící v oblasti AEC jsou zváni, aby se do programu Open BIM zapojili a používali logo Open BIM jako znak úspěšné a efektivní spolupráce.  BIM jako takový je o procesech a nikoli o konkrétních softwarových balíčcích.

Pokud se chcete dozvědět více o Open BIM, přečtěte si příslušnou část našich stránek www.scia.net nebo webové stránky buildingSmart.  Srdečně Vás zveme k aktivní účasti. Zakladateli programu jsou:  Tekla/Trimble, Graphisoft, Nemetschek Allplan,  Vectorworks, Scia a DDS-CAD.

Odeslat