Obloukový most mostu přes kanál Rhein-Herne

Student: 
Kyrylo Sobolyev
Instituce: 
Hochschule Bochum / Univerzita aplikovaných věd Bochum
Univerzita Bochum

Jedná se o most pro pěší a cyklisty s terasou pro pořádání společenských akcí. Projekt je výsledkem práce v předmětu TKH vedeném Prof. Dr.-Ing. Michaelem Maasem na univerzitě v Bochumi.

Zadáním bylo navrhnout obloukový most, který by vytvořil alternativu ke stávajícímu dvojitému obloukovému mostu přes kanál Rhein-Herne v Nordsternparku od Stefana Polonyiho. Nový most měl mít stejnou šířku mostovky 5,5 m a měl být navržen, stejně jako originál, jako most pro pěší a cyklisty. Navíc k jedné straně mostovky měla být připojena terasa o ploše 100 m2, která má sloužit jako platforma pro pořádání různých společenských akcí. Počet, uspořádání a náklon oblouků nemusí odpovídat originálnímu mostu a bylo možno je zvolit libovolně tak, aby odpovídaly novému konceptu. Cílem bylo provést kompletní návrh hlavních částí mostu s pomocí SCIA Engineer. Zadáním bylo provedení posudků napětí a deformací. Součástí byla také optimalizace tvaru oblouku.

Winner SCIA Student Contest 2020Základní myšlenkou bylo, aby se terasa pro pořádání akcí stala dominantní částí mostu. Kabelová konstrukce vytváří architektonický prvek imitující bodová světla osvětlující střed mostu. Zároveň uspořádání kabelů a tvar oblouku způsobují, že z dálky je most vnímán jako zvláštní místo. Mostovka je tvarována tak, aby terasa ležela ve středu hlavní osy a návštěvníci kolem ní museli projít.

Pro modelování byl použit program Rhino 6 a vytvořená prutová konstrukce byla převedena do SCIA Engineer. Díky tomu bylo možno navrhnout „The Six Spots“ (šest míst uchycení lan připomínajících bodové reflektory) parametricky a současně provádět statický výpočet a posudky.

 

Vítěz SCIA Student User Contest 2020

„Porotu zaujala architektura parametricky navrženého mostu. Parametrický návrh byl proveden s pomocí propojení mezi Rhino a SCIA Engineer v kombinaci s optimalizací tvaru oblouku.“

Vyjádření poroty

 

Podívejte se na tento projekt v knize o SCIA User Contest 2020

Other Details of this Student
Země: 
Germany
Rok ukončení studia: 
2019
Mentor / Profesor: 
Prof. Dr.-Ing. Michael Maas
Branch of study: 
Architektura

OBRÁZKY & OBRAZOVKY

Kyrylo Sobolyev - Studentproject - SCIA Engineer
Kyrylo Sobolyev - Student project - SCIA Engineer
Kyrylo Sobolyev - Student project - SCIA Engineer
Kyrylo Sobolyev - Student project - SCIA Engineer