Jste zde

Allplan Vyztužování - úvod

Dopravní a inženýrské stavby se musí přizpůsobovat stále hustější síti dopravních cest. Stále častěji to znamená, že stavební konstrukce jsou navrhovány skloněné či zkosené. Moderní CAD a výpočetní software inženýrům pomáhá se s takovými nároky vypořádat - např. s návrhem mimoúrovňové křižovatky. Projektanti z firmy Fehling + Jungmann našli chytré řešení při návrhu křižovatky dálnic A98 a A681 v Rheinfeldenu na Rýnu, a to s pomocí programu Allplan a jeho funkcí pro návrh konstrukce a výztuže ve 3D.

rru1d7Jg7s4