SCIA Concrete Section - Technické specifikace

Hlavní záložky

Obecný účel

 • Rychlé posouzení vybraných řezů na konstrukci.
 • Optimalizace výztuže pro vytvoření bezpečného a ekonomického návrhu.
 • Přehledný výstupní protokol (report).

 

Zadání průřezu

 • Výběr typického průřezu: obdélník, kruh, T, I, obdélník se zaoblenými rohy.
 • Ruční zadání obecného tvaru průřezu.


Zadání výztuže

 • Šablony výztuže pro typické průřezy: obdélník, kruh, T, I, obdélník se zaoblenými rohy.
 • Zadání libovolných výztužných prutů do průřezu obecného tvaru.

 

Počáteční návrh

 • Únosnost
 • Smyk + kroucení
 • Konstrukční zásady

 

Normové posudky

 • Únosnost - odezva (MSÚ) - tento posudek vyhodnocuje napětí a přetvoření v betonu a ve výztuži.
 • Únosnost - interakční diagram (MSÚ) - únosnost průřezu se spočte pomocí prostorového interakčního diagramu.
 • Smyk + kroucení (MSÚ) - posuzuje se interakce smyku a kroucení.
 • Konstrukční zásady (MSÚ) - posuzují se konstrukční zásady dané normou EN 1992-1-1.
 • Omezení napětí (MSP) - posuzují se trhliny v průřezu vzniklé od krátkodobého zatížení. Výpočet je založen na diagramu závislosti napětí a přetvoření..
 • Posouzení trhlin (MSP) - spočtou se síly, při nichž dochází ke vzniku trhlin a stanoví se mezní hodnota šířky trhlin.
 • Průhyb (MSP) - na základě dlouhodobých tuhostí a zakřivení od celkového zatížení se spočtou průhyby. Spočtou se také limitní průhyby.

 

Výstupní protokol (report)

 • Ucelená  a přehledná zpráva (report).
 • Volitelná míra podrobnosti - od souhrnné tabulky po detailní popis celého výpočtu.
 • Odkazy na články normy aplikované v jednotlivých krocích výpočtu.
 • Snadné ověření postupu i výsledku.

 

Export

 • Finální report lze exportovat do MS Wordu.
 • Report lze také uložit jako obrázek a lze jej vložit do jiné aplikace.

 

Okamžitá nápověda

 • Součástí aplikace je i potřebná dokumentace zobrazitelná v samostatném okně