Typy výztuže ve SCIA Engineeru

Při návrhu výztuže železobetonových dílců se ve SCIA Engineeru setkáte s několika termíny označujícími různé „typy“ výztuže. Nejste si jisti, co který termín znamená? V tomto článku najdete jejich ucelený přehled ukázaný na příkladu jednoduchého nosníku.
Popíšeme zde jednotlivé typy výztuže. Seřazeny jsou v takovém pořadí, v jakém se s nimi setkáte při vlastním návrhu výztuže.

 

Nutná výztuž

Reinforcement Types in SCIA Engineer 1Nutná výztuž (As,nut) je spočtena programem v příkazu „Návrh výztuže“. Je to součet staticky nutné výztuže (podélná výztuž spočtená pro kombinaci vnitřních sil N+My+Mz+Vy+Vz a podélná výztuž navržená na tahovou sílu vyvolanou smykem a kroucením) a výztuže vyžadované konstrukčními zásadami.

 

Předpokládaná výztuž Základní předpokládaná a přídavná výztuž

Předpokládaná výztuž (As,před) se použije během návrhu výztuže. Předpokládaná výztuž je vytvořena programem na základě Vámi zadaných parametrů ve „Výchozích hodnotách návrhu“ nebo v „Datech 1D dílce“. Podrobné nastavení těchto parametrů se provede prostřednictvím „Knihovny předpokládané výztuže“.

Reinforcement Types in SCIA Engineer 2
  
Celkové množství předpokládané výztuže spočte program jako součet základní předpokládané výztuže a přídavné výztuže (As,před = As,zákl+ As,příd,před):

 • Základní předpokládaná výztuž As,zákl je konstantní po celé délce nosníku a je typicky rozmístěna do rohů průřezu.
 • Přídavná výztuž As,příd,před se použije pouze tam, kde není základní výztuž dostačující. To znamená, že přídavná výztuž není (obvykle) po délce nosníku konstantní.

  Jsou dva způsoby jak počet prutů přídavné výztuže definovat:
  První možností je definovat přesně počet prutů přídavné výztuže (např. n = 2). (Zde si prosím uvědomte, pokud program spočte, že je přídavná výztuž potřeba, vždy použije zadaný počet prutů bez ohledu na to, jestli je daný počet dostačující či naopak ekonomický.)

  Reinforcement Types in SCIA Engineer 3  Reinforcement Types in SCIA Engineer 4

  Druhou možností je zadat seznam možných hodnot, tj. vypsat různé počty prutů, jež lze použít (např. n = 0, 2, 3). V tomto případě, je-li přídavná výztuž potřeba, program vyhodnotí jednotlivé zadané varianty (možné počty prutů) a použije nejnižší počet prutů, pro který je splněna podmínka požadované plochy přídavné výztuže.

  Reinforcement Types in SCIA Engineer 5  Reinforcement Types in SCIA Engineer 6

       
Dodatečná výztuž

Dodatečná výztuž As,dod,nut je spočtena programem v případě, že předpokládaná výztuž odvozená z aktuálních nastavení není dostatečná k pokrytí nutné výztuže. Spočte se jako rozdíl mezi nutnou výztuží a (celkovou) předpokládanou výztuží. Jinými slovy, jedná se o výztuž, kterou je třeba přidat k předpokládané výztuži, aby byla splněna podmínka na množství nutné výztuže. 

Reinforcement Types in SCIA Engineer 7

Všechny doposud popsané typy výztuže se uvažují při návrhu výztuže. Nejsou však zohledněny v posudcích železobetonových dílců. Pro úspěšné provedení posudků je třeba pracovat ještě s jedním typem výztuže - se zadanou výztuží.

 

Zadaná výztuž 

Zadaná výztuž As,zad umožňuje provádět posudky výztuže. Výztuž se zadává pomocí příkazů ze servisu „Výztuž zadání + úprava“. 

Reinforcement Types in SCIA Engineer 8  Reinforcement Types in SCIA Engineer 9

 
Více o práci se zadanou výztuží se dočtete v nápovědě ke SCIA Engineeru v kapitole „REDES - zadání skutečné výztuže“. 

Přečtěte si další informace o návrhu železobetonových prvků ve SCIA Engineeru

Požádejte o zkušební verzi SCIA Engineeru