Jak vytvořit nelineární kombinace podle normy?

Během výpočtu nelineárních kombinací nedochází ke generování žádných (skrytých) kombinací, jako je tomu například pro lineární kombinace podle normy, kde stačí zadat jednotlivé zatěžovací stavy a program pomocí normových součinitelů kombinace vytvoří všechny možné varianty. Nelineární kombinace jsou počítány jen tak, jak jsou zadány (s ručně zadanými koeficienty pro jednotlivé zatěžovací stavy). Pokud tedy chceme, aby normové koeficienty a vztahy mezi zatěžovacími stavy byly brány v úvahu také pro nelineární výpočet, musíme nejdříve normovou kombinaci rozložit na lineární a tyto potom „načíst“ do nelineárních (pomocí právě tohoto tlačítka.

 

1. Vytvoříme lineární kombinaci EC-EN

 

2. Necháme normovou kombinaci rozložit na lineární

 

3. Vytvoříme nelineární kombinace z lineárních (označením příslušných kombinací myší a kliknutím na Zavřít) se zachováním součinitelů