Problém se zaokrouhlením souřadnic uzlů konstrukce

Při importu geometrie konstrukce z AutoCAD, nebo při různých operacích ve Scia Engineer se může uživatel setkat s tzv. "chlupatými čísly". Ve vlastnostech se souřadnice uzlu tváří zaokrouhleně, ale po rozkliknutí čísla ve vlastnostech uzlu vidíme nezaokrouhlené číslo.

Pro přehlednost desetinných míst doporučuji změnit počet desetinných míst v nastavení jednotek.

Od verze Scia Engineer 2011 je nový dialog pro zadávání – Tabulkový vstup. To nám umožní zkopírovat obsah tabulky do MS Excel, tam zaokrouhlit čísla a nakopírovat zpět do Scia Engineer.

Pomocí Ctrl+A a Ctrl+C označíme a zkopírujeme do clipbox.

Pomocí Ctrl+V vložíme do MS Excel. Následně přes Formát buněk nastavíme číslo+počet desetinných míst.

Pak pomocí Ctrl+C zkopírujeme do Clipbox a Ctrl+V vložíme do Scia Engineer.

Hned po vložení vidíme zaokrouhlené hodnoty souřadnic uzlů.