Prodloužení studentské licence

SCIA poskytuje zdarma školám, učitelům a studentům licenci na jeden rok. Dva týdny před uplynutím doby platnosti obdrží každý uživatel emailové upozornění s instrukcemi, jak si licenci prodloužit.

Způsob prodloužení licence je v zásadě shodný s postupem pro získání nové licence - stačí vyplnit registrační formulář a zadat stejnou emailovou adresu jako prvně. Systém rozpozná, že už licenci máte a pošle Vám Vaše licenční ID. Pokud zbývá do konce platnosti licence méně než 15 dní, Vaše licence bude proloužena o dalších 360 dní. Pokud zbývá více než 15 dní, obdržíte znovu Váš LID soubor, ovšem licence bude nezměněna. Aktualizaci licence pak provedete ve Scia správnci aktivace pomocí tlačítka Znovu načíst licenci. Toto můžete provést ještě před uplynutím doby platnosti.

Poznámka 1: SCIA Engineer, SCIA Design Forms i SCIA Concrete section používají stejný systém ochrany. V jedné licenci můžete mít moduly na všechny tři aplikace.

Poznámka 2: Pokud do formuláře zadáte obecnou adresu (@seznam.cz, @gmail.com, @centrum.cz, ......), budete požádáni o zaslání kopie studenského průkazu nebo potvrzení o studiu. Pokud ale použijete oficiální školní email, obdržíte licenci obratem.

Poznámka 3: Sami si můžete ověřit, jak dlouho ještě platí Vaše licence, když v nastavení ochrany přepnete typ na "Pouze plovoucí" a zadáte cestu k licenčnímu serveru jako [email protected]

Dialogové okno poté rozvinete tlačítkem v pravém dolním rohu: