Menu

Pokročilé školení - dynamické výpočty a seizmicita

Datum: 
12/12/2018 - 13:00 - 16:00
Cena: 
2000.00 Czech Koruna (CZK)
Jazyk: 
Čeština

Stručná charakteristika

Pokročilé školení programu zaměřené na dynamické výpočty prutových i deskostěnových konstrukcí. Naučíte se používat modální analýzu a různé typy pokročilých výpočtů, jako jsou harmonické kmitání, zemětřesení nebo tlumení. Seznámí se i s teorií a její návazností na výpočetní program Scia Enigneer. Kurz je vhodný pro mírně pokročilé uživatele, kteří zvládají základní výpočty i běžnou práci v programu a potřebují si rozšířit znalosti v oblasti pokročilých funkcí programu.


Program školení

- úvod do teorie dynamiky

- volné kmitání a příklady výpočtů vlastních frekvencí

- vynucené kmitání a příklady výpočtu harmonického zatížení

- spektrální analýza a příklady výpočtu seismického zatížení, metoda ekvivalentních příčných sil

- příklady tlumení konstrukce


Úroveň:

pokročilá

Návaznost na návrhové normy:

normově nezávislé

Délka školení

3 hodiny

Formulář pro přihlášení na školení: 

Údaje o účastníkovi
Údaje o firmě