Menu

Posouzení ocelových a dřevěných konstrukcí dle EN

Datum: 
07/12/2018 - 09:00 - 16:00
Cena: 
4000.00 Czech Koruna (CZK)
Jazyk: 
Čeština
TrainingID: 
PVLA-B6AKBS

Stručná charakteristika

Základní školení programu zaměřené na navrhování a optimalizaci ocelových prutových konstrukcí podle ČSN EN 1993-1-1 a dřevěných prutových konstrukcí podle ČSN EN 1995-1-1. Naučíte se detailně posuzovat ocelové konstrukce na mezní stav únostnosti, použitelnosti i na požární situaci. Seznámíte se s globálními optimalizačními funkcemi programu i lokálním řešením modelování a počítání ocelových přípojů. Součástí kurzu je i výuka posuzování dřevěných konstrukcí a jejich specifika. Kurz je určen pro všechny statiky v oboru ocelových konstrukcí, kteří chtějí vědět, jak účelně počítat konstrukce a chápat všechny výstupní dokumenty v souladu s Eurokódem.


Program školení

Ocelové konstrukce

- seznámení s nastavením normy a národního dodatku EC

- složené průřezy, modelování obecného průřezu, import z DWG

- import projektu z AutoCADu

- vysvětlení hlavních a lokálních os u průřezů, možnosti posudků u úhelníků

- operace se vzpěrnostními systémy, různé zadání součinitelů vzpěrných délek

- detailní posouzení pevnosti průřezu a stability prutu

- podmínky pro výpočet podle teorie 1. a 2. řádu

- optimalizace průřezů, globální optimalizace

- vyhodnocení štíhlosti, posouzení relativních deformací

- zadávání a vyhodnocování výsledků požární odolnosti

- návrhová prostředí a zóny pro požární situaci

- zadání teplotních křivek (normová, parametrická, atd.)

- ochrana konstrukcí proti účinkům požáru

- posudky za studena tvářených profilů

- zadání tenkostěnné reprezentace profilu

- zadávání a vyhodnocování přípojů

- vytváření výkresů přípojů a projekčních výkresů

- tvorba galerie obrázků a výkresů

Dřevěné konstrukce

- modelování dřevěných konstrukcí

- nastavení Eurokódu a národní přílohy

- posuzování MSÚ a MSP

- okamžitá a konečná deformace, imperfekce prutů

- nelineární výpočty

- Autodesign dřevěných průřezů


Úroveň:

mírně pokročilý (předpokládá se základní znalost modelování a výpočtu)

Počet účastníků:

skupina 4-9;

Návaznost na návrhové normy:

EC EN 1993-1-1, EC EN 1993-1-2, EC EN 1993-1-8 a EC EN 1995-1-1

Délka školení

6 hodin + přestávka na oběd

Formulář pro přihlášení na školení: 

Údaje o účastníkovi
Údaje o firmě