Menu

Posouzení a vyztužení betonových konstrukcí dle EN

Datum: 
10/12/2018 - 09:00 - 16:00
Cena: 
4000.00 Czech Koruna (CZK)
Jazyk: 
Čeština

Stručná charakteristika

Základní školení programu zaměřené na navrhování a posuzování železobetonových konstrukcí podle ČSN EN 1992-1-1. Naučíte se navrhovat výztuž do nosníků, sloupů, desek, stěn i skořepin, zadávat reálnou výztuž do konstrukce a posuzovat na mezní stavy. Kurz je určen všem, kteří pomocí programu SCIA Engineer počítají železobetonové rámy, skelety, deskostěnové konstrukce, základy aj. nebo se potřebují seznámit s uplatněním postupů podle Eurokódu ve výpočtářské praxi.


Program školení

1D prvky

- globální nastavení parametrů výpočtu

- nastavení parametrů výpočtu pro jednotlivé pruty

- vyhodnocení vnitřních síl a návrhových sil

- návrh výztuže do nosníku a sloupů (různé možnosti metod návrhů)

- zadání skutečné (praktické) výztuže

- automatický návrh skutečné výztuže (možnosti a omezení)

- vysvětlení vzpěrnostních systémů

- problematika štíhlosti betonových prutů

- posudky MSÚ (interakční diagram, metoda mezních přetvoření, smyk a kroucení)

- posudky MSP (omezení napětí, posouzení šířky trhlin, průhyby)

- posouzení konstrukčních zásad

- výpočet normově závislých průhybů s vlivem dotvarování

- výkazy výztuže

- tipy a triky

2D prvky

- globální nastavení parametrů výpočtu

- nastavení parametrů výpočtu pro jednotlivé plochy

- základní a návrhové vnitřní síly a návrh výztuže

- posudek MSP (posouzení trhlin)

- výpočet normově závislých průhybu s vlivem výztuže, potrháním konstrukce a dotvarováním

- zadání skutečné (praktické) výztuže uživatelem a poloautomatický návrh

protlačení

- globální nastavení parametrů výpočtu

- nastavení parametrů výpočtu pro jednotlivé uzly

- posudek protlačení

- výpočet součinitele beta podle zjednodušené či obecné metody

- vkládání skutečné výztuže na protlačení


Úroveň:

mírně pokročilý (předpokládá se základní znalost modelování a výpočtu)

Počet účastníků:

skupina 4-9;

Návaznost na návrhové normy:

EC EN 1992-1-1

Délka školení

6 hodin + přestávka na oběd

Formulář pro přihlášení na školení: 

Údaje o účastníkovi
Údaje o firmě