Školení zaměřené na dynamické a seizmické výpočty

Datum: 
17/12/2019 - 09:00 - 14:00
Cena: 
3000.00 Czech Koruna (CZK)
Jazyk: 
Čeština
TrainingID: 
ZFRA-BH2FNU

Stručná charakteristika

Pokročilé školení programu zaměřené na dynamické výpočty prutových i deskostěnových konstrukcí. Naučíte se používat modální analýzu a různé typy pokročilých výpočtů, jako jsou harmonické kmitání, zemětřesení nebo tlumení. Seznámí se i s teorií a její návazností na výpočetní program SCIA Engineer. Kurz je vhodný pro mírně pokročilé uživatele, kteří zvládají základní výpočty i běžnou práci v programu a potřebují si rozšířit znalosti v oblasti pokročilých funkcí programu.


Program školení

- úvod do teorie dynamiky

- volné kmitání a příklady výpočtů vlastních frekvencí

- vynucené kmitání a příklady výpočtu harmonického zatížení

- spektrální analýza a příklady výpočtu seismického zatížení, metoda ekvivalentních příčných sil

- IRS metoda

- metoda ekvivalentních příčných sil


Úroveň:

pokročilá

Návaznost na návrhové normy:

normově nezávislé

Délka školení

4 hodiny + přestávka

Formulář pro přihlášení na školení: 

Údaje o účastníkovi
Údaje o firmě