Školení zaměřené na návrh a posouzení betonových konstrukcí podle Eurokódu

Datum: 
03/12/2019 - 09:00 - 16:00
Cena: 
4000.00 Czech Koruna (CZK)
Jazyk: 
Čeština
TrainingID: 
ZFRA-BH2FCR

Stručná charakteristika

Základní školení programu zaměřené na navrhování a posuzování železobetonových konstrukcí podle ČSN EN 1992-1-1. Naučíte se navrhovat výztuž do nosníků, sloupů, desek, stěn i skořepin, zadávat reálnou výztuž do konstrukce a posuzovat na mezní stavy. Kurz je určen všem, kteří pomocí programu SCIA Engineer počítají železobetonové rámy, skelety, deskostěnové konstrukce, základy aj. nebo se potřebují seznámit s uplatněním postupů podle Eurokódu ve výpočtářské praxi.


Program školení

1D prvky

- globální nastavení parametrů výpočtu

- nastavení parametrů výpočtu pro jednotlivé pruty

- vnitřní síly výpočtové, návrhové

- návrh výztuže do nosníku a sloupů (různé možnosti metod návrhů)

- zadání skutečné (praktické) výztuže

- konverze předpokládané výztuže na skutečnou výztuž

- štíhlost betonových prutů

- posudky MSÚ (interakční diagram, metoda mezních přetvoření)

- posudky MSP (posouzení šířky trhlin)

- posouzení konstrukčních zásad

- souhrnný posudek

- výkazy výztuže

- výpočet normově závislých průhybů

- tipy a triky

Žebra

- funkce, zadání, výpočet, posudky

- normově závislé průhyby na žebrech

2D prvky (desky, stěny, skořepiny)

- globální nastavení parametrů výpočtu

- nastavení parametrů výpočtu pro jednotlivé plochy

- vnitřní síly a návrh výztuže na MSU a MSP

- posudek MSP

- výpočet normově závislých průhybů s vlivem výztuže, potrháním konstrukce a dotvarováním

- posudek trhlin

- zadání skutečné (praktické) výztuže uživatelem a poloautomatický návrh

Protlačení

- globální nastavení parametrů výpočtu

- posudek protlačení

- zjednodušená metoda dle EN 1992-1-1

- metoda dle obecného vzorce


Úroveň:

mírně pokročilý (předpokládá se základní znalost modelování a výpočtu)

Počet účastníků:

skupina 4-9;

Návaznost na návrhové normy:

EC EN 1992-1-1

Délka školení

6 hodin + přestávka na oběd

Formulář pro přihlášení na školení: 

Údaje o účastníkovi
Údaje o firmě