Školení zaměřené na návrh a posouzení ocelových konstrukcí podle Eurokódu

Datum: 
04/12/2019 - 09:00 - 16:00
Cena: 
4000.00 Czech Koruna (CZK)
Jazyk: 
Čeština
TrainingID: 
ZFRA-BH2FFD

Stručná charakteristika

Základní školení programu zaměřené na navrhování a optimalizaci ocelových prutových konstrukcí podle ČSN EN 1993-1-1 a dřevěných prutových konstrukcí podle ČSN EN 1995-1-1. Naučíte se detailně posuzovat ocelové konstrukce na mezní stav únostnosti, použitelnosti i na požární situaci. Seznámíte se s globálními optimalizačními funkcemi programu i lokálním řešením modelování a počítání ocelových přípojů. Součástí kurzu je i výuka posuzování dřevěných konstrukcí a jejich specifika. Kurz je určen pro všechny statiky v oboru ocelových konstrukcí, kteří chtějí vědět, jak účelně počítat konstrukce a chápat všechny výstupní dokumenty v souladu s Eurokódem.


Program školení

EN 1993-1-1

- obecný průřez, parametrizace průřezu, import průřezu z formátu dxf/dwg

- vytváření vlastních databází průřezů

- vysvětlení hlavních a lokálních os u průřezů, možnosti posudků u úhelníků

- operace se vzpěrnostními systémy (vysvětlení metod, úpravy, ruční zadání součinitelů vzpěrných délek, tipy a triky)

- posudky na MSU (pevnostní, stabilitní), posudky na MSP, nadvýšení

- podmínky pro výpočet 1. a 2. řádu

- vyhodnocení štíhlosti

- optimalizace průřezů, globální optimalizace

- zadávání a vyhodnocování přípojů, expertní systém

- vytváření výkresů přípojů

EN 1993-1-2

- návrhová prostředí, zóny

- normové teplotní křivky

- přesnější postup získání teplotní křivky pro konkrétní prostředí

- zásady pro posudek, typy posudků

- ochrana konstrukcí proti účinkům požáru

- interpretace výsledků

EN 1993-13

- posudky za studena tvářených profilů

- podporované profily

- vytváření vlastních profilů přes obecný průřez

- posudek

Ve zývajícím čase

- generátory vítr a sníh dle EC (základní nastavení a zadání)

- parametrizace konstrukce (nastavení a využití)


Úroveň:

mírně pokročilý (předpokládá se základní znalost modelování a výpočtu)

Počet účastníků:

skupina 4-9;

Návaznost na návrhové normy:

EC EN 1993-1-1, EC EN 1993-1-2, EC EN 1993-1-8 a EC EN 1995-1-1

Délka školení

6 hodin + přestávka na oběd

Formulář pro přihlášení na školení: 

Údaje o účastníkovi
Údaje o firmě