Menu

Zakládání konstrukcí

Datum: 
13/12/2018 - 13:00 - 16:00
Cena: 
2000.00 Czech Koruna (CZK)
Jazyk: 
Čeština
TrainingID: 
PVLA-B6AKNG

Stručná charakteristika

Pokročilé školení programu zaměřené na výpočet základových konstrukcí. Seznámíte se se zadáváním základových železobetonových patek, jejich posouzením podle ČSN EN 1997-1 a optimalizací tvaru. Naučíte se používat modul Soilin pro výpočet interakce mezi základovou deskou a podložím konstrukce. Kurz je vhodný pro mírně pokročilé uživatele, kteří zvládají základní výpočty i běžnou práci v programu a potřebují si rozšířit znalosti v oblasti pokročilých funkcí programu.


Program školení

- definice vrstev podloží a geologických vrtů

- zadání podpory typu Soilin a vhodnost jejího použití

- iterační výpočet sedání a získání C parametrů Winkler-Pasternakova podloží

- zadávání základových patek a základových pasů

- posouzení patek podle EN 1997-1

- optimalizace rozměrů patek


Úroveň:

pokročilá

Počet účastníků:

skupina 4-9

Návaznost na návrhové normy:

EN 1997-1

Délka školení

3 hodiny

Formulář pro přihlášení na školení: 

Údaje o účastníkovi
Údaje o firmě