Menu

Allplan Engineering - Nieuwigheden

Primaire tabs

Ontketen de kracht van performance

Allplan 2021 biedt de bouwwereld innovatieve technologie, snellere workflows en betere prestaties. We helpen architecten, bouwkundigen en civieltechnische ingenieurs met drie zaken die essentieel zijn voor succes: stipte levering, samenwerking en hoogstaand ontwerp. Dit geldt ongeacht de grootte, complexiteit of detailniveau van het bouwproject.

Allplan 2021

Aanzienlijke tijdbesparing op veel gebieden

Dankzij verschillende aanpassingen zijn diverse werkprocessen aanzienlijk versneld, waardoor het omgaan met grote, complexe en gedetailleerde projecten significant is verbeterd op vele gebieden:

  • het openen van projecten en bewerken van layers
  • het modelleren van vrijevormgeometrieën
  • hogere verwerkingssnelheid van complexe componenten
  • de omgang met ruimtes en afwerkingen
  • wapeningsobjecten
  • weergaven en doorsneden
  • bijgewerkte legenda’s
  • rapporten
Allplan 2021

Beter teamwork met Allplan Share

Bij veeleisende projecten kan met slechts één gebruiker al vertraging optreden. Als in een team wordt gewerkt, zijn de vereisten een stuk hoger omdat de wijzigingen van veel gebruikers tegelijkertijd moeten worden verwerkt.

Allplan 2021

Optimalisatie van knooppunten

In Allplan 2021 zijn bestaande knooppunten voor Visual Scripting geoptimaliseerd en zijn nieuwe knooppunten toegevoegd. Allplan-objecten kunnen interactief worden geselecteerd voor bewerking. De filterfuncties zijn uitgebreid en er zijn nieuwe opties voor het toewijzen, aanpassen en verwijderen van attributen. In plaats van via de bibliotheek kunnen knooppunten nu direct worden ingevoegd door op het canvas te dubbelklikken. Hierdoor kunnen scripts sneller worden gemaakt. De vorm, afmetingen, positie en het materiaal van structurele raamwerk-objecten kunnen nu ook in Visual Scripting worden bepaald.

Allplan 2021

Het werken met ruimte afwerkingen is verbeterd

In Allplan 2021 worden vloer- en plafondafwerkingen niet meer schematisch weergegeven maar met de daadwerkelijke afmetingen, ook in animatie- en hidden-line weergave. Objecten worden uitgelijnd en maatvoering is mogelijk voor alle lagen die in de afwerkingen zijn gedefinieerd. Dit is een aanzienlijke verbetering voor het werken met ruimte afwerkingen.

Allplan 2021

Diverse innovaties op het gebied van wapening

Allplan 2021 biedt functies voor het splitsen en herverbinden van wapeningsstaven, bijvoorbeeld voor het invoegen of verplaatsen van openingen. Daarnaast is de functionaliteit voor het plaatsen van wapening langs een of meer paden geoptimaliseerd: negatieve betondekkingen, negatieve projecties en afstand houden tot randen met diverse padelementen zijn nu mogelijk.

Allplan 2021

Optimalisatie voor wanden, daken en structureel raamwerk

Voor structureel raamwerk kunt u nu in één stap meerdere eigenschappen aanpassen voor diverse kolommen en liggers en favorieten toepassen op diverse objecten tegelijk. U kunt nu een wandstijl definiëren voor wanden met dezelfde samenstelling. Hierdoor wordt informatie beter gestructureerd, verlopen veranderingsprocessen eenvoudiger en wordt gegevensuitwisseling beter. Daarnaast zijn de bewerkingsopties voor dakoppervlakken verder uitgebreid. Dakoppervlakken kunnen nu worden toegevoegd en verwijderd.

Allplan 2021

Verbeteringen van attributen

Attributen kunnen nu de status "ongedefinieerd" hebben. Hierdoor kunt u meteen zien welke attributen al zijn toegewezen en is het risico op onjuiste informatie beperkt. Allplan-attributen bieden nu ook ondersteuning voor formules zodat waarden van andere attributen kunnen worden gecombineerd of berekend. Dit maakt het invoeren van gegevens makkelijker en wordt inconsistente informatie vermeden.

Allplan 2021

Kantoorstandaard voor BIM-conforme handelingen

Allplan 2021 biedt de nieuwe BIM EASY-kantoorstandaard, die ondersteuning biedt voor BIM-conforme handelingen. Het bevat gebruiksklare wizards voor architecten, ingenieurs, planners en detailers, met voorgedefinieerde opmaakeigenschappen, attributen en bouwwerkstructuren, die ook nog eens kunnen worden aangepast.

Allplan 2021

Optimalisatie voor IFC-uitwisseling

Allplan 2021 heeft meer mogelijkheden voor het analyseren van BRep-geometrieën en -openingen tijdens het importeren van IFC. Hierdoor kunnen meer systeemeigen bouwcomponenten van Allplan, zoals wanden, plafonds en kolommen worden gemaakt, indien nodig met de corresponderende openingen. Dit is een significante verbetering van de kwaliteit van geïmporteerde IFC-modellen. Bij het exporteren van IFC kunt u kiezen of objecten worden geëxporteerd zoals ze waren, eventueel met ondersteuning voor vrije geometrie (NURBS), of als BRep-geometrie.

Allplan 2021

Transformatie van structurele modellen in analysemodellen

In combinatie met Allplan Bimplus is een nieuwe modelconverteerder beschikbaar: SCIA AutoConverter Light (hiervoor is Serviceplus of een abonnement op Allplan 2021 of Allplan Engineering Building 2021 nodig), waarmee bouwmodellen intelligent kunnen worden omgezet in analysemodellen. Het analysemodel kan met het nieuwe Structural Analysis Format (SAF) worden overgedragen naar diverse systemen voor structurele analyse. Hierdoor is openBIM mogelijk en kunnen architecten, bouwkundigen en ontwerpers veel beter samenwerken.

Allplan 2021

Technisch voorbeeld: Revit-bestanden direct importeren

Voor het eerst is het mogelijk om Revit-bestanden direct te importeren. Dit betekent dat Revit-modellen in Allplan kunnen worden geïmporteerd en gebruikt zonder dat ze eerst naar de IFC-indeling moeten worden omzet. Tijdens het importeren worden systeemeigen Allplan-objecten gemaakt, zoals wanden, kolommen, liggers, vensters, deuren en daken.

Allplan 2021

Interactie van Allplan en Allplan Bimplus

U kunt de BIM Explorer nu direct en zonder tussenstappen starten vanuit Allplan. Dit zorgt voor een optimale interactie tussen Allplan en Allplan Bimplus. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld uw eigen model samen met modellen uit andere disciplines (zoals MEP) weergeven en ze in een algemene context plaatsen. Daarnaast wordt nu ondersteuning geboden voor het downloaden van wapening uit Allplan Bimplus voor verdere detaillering in Allplan.

Allplan Bimplus

Diverse verbeteringen voor de omgang met het BIM-model

Met de BIM Explorer kunt u nu 3D-modellen nog sneller uploaden en nog realistischer weergeven. Dankzij de nieuwe meettoolkit verbetert u de beheer- en ontwerpkwaliteit van het gebouwmodel. De Document Manager in Allplan Bimplus is geoptimaliseerd met behulp van groepsfilters en de optie van meerdere selecties. Dit levert een helderder overzicht op. U kunt nu extra deelnemers uitnodigen met machtigingen voor alleen-lezen zodat u processen beter kunt coördineren en belangrijke beslissingen eerder kunt nemen. Nieuw in 2021-1

Voorzieningen voor leemtes

Enorme tijdbesparing dankzij het automatisch maken van voorzieningen voor sparingen

Met de nieuwe functies kunnen sparingen automatisch worden geconverteerd vanuit het bouwservicemodel naar doorbraken en sleuven in wanden, plafonds en vloerplaten. De voorgestelde sparingen worden via IFC-bestanden in Allplan geïmporteerd als 3D-lichamen. Hier kunnen ze worden gefilterd en geïnspecteerd en vervolgens met één druk op de knop, afzonderlijk of collectief, worden overgedragen naar wand-, plaat- of vloeropeningen of sleuven. Nieuw in 2021-1

Wapening

Automatische wapening is de kortst mogelijke tijd

Allplan 2021-1 versnelt het wapeningsontwerp van wanden, liggers en kolommen aanzienlijk. U kunt wapeningsregels opgeven voor minimale en maximale tussenafstand, minimale diameter of toelaatbare wapeningsverhouding en afstanden, wapeningsverbanden en verschillende schooroppervlakten definiëren. Vervolgens worden aanzichten en doorsneden praktisch gegenereerd en geplaatst. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor het plannen van ponsafschuifwapening. Het automatisch vergelijken van het ontwerp met de opgeslagen wapeningsregels helpt om in een vroeg stadium fouten op te sporen. Nieuw in 2021-1

Wat onze klanten zeggen

Wat onze klanten zeggen

Ney & Partners hebben na een uitgebreide vergelijking gekozen voor Allplan Engineering. Deze software is de beste oplossing voor het technische tekenwerk voor beton en staal, in combinatie met een hoogstaande architecturale voorstelling binnen de BIM-context.

Ir. Arch. Kenny Verbeeck, Ingenieur Team Leader

Ney & Partners