Menu

Berekeningen in waarde velden

Wanneer belastingen op een structuur geplaatst worden, kan het gebeuren dat een kleine berekening noodzakelijk is. Bijvoorbeeld in het geval van een windbelasting van 1,5 kN/m², die inwerkt op de zijkant van een loods, waarvan de raamwerkafstand 3 m is, met als resultaat een lijnlast van 4,5 kN/m op de kolommen.

In plaats van hier gebruik te maken van een rekenmachine, kan in SCIA Engineer de vergelijking zelf ingevoerd worden.

Om dit te doen dient de vergelijking in het value field (waarde veld) van de belasting te worden ingevoerd, voorafgegaan door een ‘=’.

Dit onderdeel is handig om snel kleine vergelijkingen te berekenen. Het kan gebruikt worden ter vervanging van een rekenmachine of als een controle op hoofdrekenen.