Menu

Welke systeemvereisten van de PC zijn nodig voor de installatie van SCIA Engineer 2013?

Om SCIA Engineer 2013 te kunnen installeren, moet uw systeem over de volgende systeemvereisten beschikken: