Menu

3D resultaten – Verplaatsingen & Spanningen

SCIA Engineer 14.0 brengt de presentatie van de resultaten naar een nieuw niveau: 3D!

Verplaatsingen en spanningen kunnen nu op het 3D oppervlak van kolommen en balken worden weergegeven. Bovendien kunnen de resultaten zowel op de initiële als op de vervormde structuur worden weergegeven. Deze functie verbetert ook het inzicht in het globale gedrag van de constructie.

De 3D resultaten zijn bovenaan in het resultatenmenu beschikbaar:

 

3D verplaatsingen

Beschikbare waarden zijn:

  • ux, uy, uz: verplaatsingen van vezels, volgens het lokale coördinatensysteem van het element
  • fix, fiy, fiz: rotaties van vezels, volgens het lokale coördinatensysteem van het element
  • Uglobal: resulterende verplaatsing van vezels, d.w.z. Uglobal = √ux²+uy²+uz²

 

3D spanningen

Beschikbare waarden zijn:

  • σx: orthogonale normaalspanning, loodrecht op het vlak van de snede
  • τxy, τxz: orthogonale schuifspanningen, volgens de hoofdassen van de doorsnede, als gevolg van Vy, Vz en Mx
  • τxs = √(τxy² + τxz²)

Deze 3D resultaten kunnen getoond worden op de oorspronkelijke constructie of op de vervormde constructie.

Wanneer ‘Vervormde constructie’ is geselecteerd, samen met een omhullende combinatie of een resultaatklasse, moet ook het type van ‘Staaf vervorming’ gekozen worden.

  • Voor staaf maximum: Het gerenderde oppervlak wordt weergegeven zoals het vervormt onder de belastingscombinatie die de extreme waarde van de gekozen eigenschap veroorzaakt op het element. De evaluatie wordt dus uitgevoerd voor elk element afzonderlijk! Per staaf, kan het extreme worden veroorzaakt door een andere kritische combinatie dus er zijn misschien discontinuïteiten in het verbinden van knooppunten.
  • Voor globaal maximum: Het gerenderde oppervlak wordt weergegeven zoals het vervormt onder de belastingscombinatie die de extreme waarde van de geselecteerde eigenschap veroorzaakt op de volledige structuur. De evaluatie wordt uitgevoerd voor een enkele kritische combinatie, wat leidt tot een continue vervorming.

 

 
 

Opmerking:
De 3D resultaten zijn op dit moment beperkt tot 1D elementen, maar ze zullen ook beschikbaar zijn voor 2D elementen in SCIA Engineer 14.1.