Rapporten bewerken in Allplan 2014

Rapporten in Allplan zijn gebaseerd op een algemeen Microsoft rapporteringformaat, namelijk *.rdlc, wat gebaseerd is op xml-code. Het bewerken van rapporten kan dan ook op twee manieren: in Allplan of via het gratis programma Microsoft Visual Web Developer. Bij het introduceren van de rapporten in 2012, was het nodig de meeste wijzigingen aan de rapporten in de xml-code of via de externe Visual Web Developer uit te voeren. In elke nieuwe versie van Allplan zijn er meer mogelijkheden om de rapporten rechtstreeks in Allplan te bewerken.

Dit artikel beschrijft het aanmaken van een rapport voor balken, met weergave van materiaal, dikte, hoogte, lengte en aantal.

Om rapporten te wijzigen in Allplan, kan de functie 'Rapport definiëren' uit de module 'Templates: rapporten, legendes, bijschriften' uit de modulegroep 'Aanvullende modules' gebruikt worden. De Allplan Report Designer opent, kies in het menu bovenaan voor 'Bestand' > 'Nieuw rapport' > 'Eén groepering'.

STAP 1. Algemene opmaak van het rapport

Het standaard rapport met één groepering heeft drie kolommen, in het voorbeeld zijn er vier kolommen nodig. Voer hiervoor een rechtermuisklik uit op een bestaande cel in de tabel en kies 'Kolom invoegen na'.

De titels kunnen aangepast worden door de cel te selecteren en aan de linkerkant in het invoerveld "waarde" de gewenste titel in te geven. 

 

Formaateigenschappen, zoals achtergrondkleur, lettertype, tekstkleur, ... kunnen gewijzigd worden door de cel te selecteren en in het eigenschappen dialoogvenster de instellingen aan te passen.

STAP 2. Instellen van de attributen

Om de juiste attributen op te nemen in het rapport, moeten we deze toevoegen in de 'select' van het rapport. Klik hiervoor eerst in de marge van het rapport om alle selecties van cellen op te heffen. Aan de rechterkant kan u de optie 'select1' uitklappen.

Om het attribuut te laten groeperen op het materiaal van de balken, moeten we de 'NemReportGroupingField1' laten verwijzen naar het attribuut materiaal. Klap hiervoor 'NemReportGroupingField1' uit en klik op '...' naast "Formule". Dubbelklik op het attribuut 'Archit. algemeen' > 'Materiaal'.

Ook de attributen dikte ('Archit. hoeveelheden' > 'Dikte'), hoogte ('Archit. hoeveelheden' > 'Hoogte'), lengte ('Archit. hoeveelheden' > 'Lengte') en aantal ('Archit. hoeveelheden' > 'Stuk') moeten toegevoegd worden. Hiervoor kunnen 'Field1' en 'Field2' gebruikt worden, voeg nog twee velden toe door een rechtermuisklik uit te voeren op een bestaand veld en te kiezen voor 'Insert DataField'. Stel voor elk van deze velden het juiste attribuut in door bij Formule op '...' te klikken, en verander ook de naam.

Om het rapport alleen op balken te laten reageren kan het onderdeel 'From' uitgeklapt worden. Druk op '...' naast filter en dubbelklik op het architectuurobject balk.

STAP 3. Weergeven van de attributen

Selecteer een cel aan de rechterkant, klap het menu bij het invoerveld 'Waarde' uit aan de linkerkant en selecteer het juiste veld om de attributen op de juiste plaats te laten weergeven.

Het rapport is nu klaar voor gebruik, bewaar dit rapport door in het menu te kiezen voor 'Bestand' > 'Opslaan'.

 

Bekijk ook dit filmpje!