Prezentácia SCIA Engineer 15 a SCIA Design Forms 15

Datum: 
streda, 20 máj, 2015 (celý deň)piatok, 22 máj, 2015 (celý deň)
Pripevnenia: 

Vážení stavební inžinieri,
pozývame Vás na prezentáciu nových programov SCIA Engineer 15 a SCIA Design Forms 15, ktorá sa tentokrát uskutoční na akademickej pôde.

 

Termín a miesto :

  • 20. mája 2015, TU Košice, Univerzitná knižnica, ul. Boženy Němcovej 7, Košice  
  • 21. mája 2015, ŽU Žilina, Stavebná fakulta, sála S010, Univerzitná 8215/1, Veľký Diel, Žilina                
  • 22. mája 2015, STU Bratislava, Stavebná fakulta, miestnosť B 319, Radlinského 11, Bratislava

V prípade Vášho záujmu nám prosím zašlite vyplnenú prihlášku e-mailom na adresu [email protected] najneskôr však do 15.5.2015.

Vzhľadom na rezervovaný počet miest považujte prosím prihlášku za záväznú.

Prezentácia je bezplatná.

    

 

 

Program prezentácie

09:00 - 09:30

Predstavenie noviniek SCIA Engineer 15 a SCIA Design Forms 15

SCIA Engineer 15 - celkom nové, rýchle a prehľadné posudky betónu, nový výpočet spriahnutých konštrukcií, plastická analýza oceľových konštrukcií, novinky v posudkoch oceľových konštrukcií a spojov, Open Checks - nový prístup k posudkom = Otvorené posudky, nové grafické 3D zobrazenie výsledkov, Engineering Report - nové možnosti, vyššia rýchlosť, nové okno náhľadu, uľahčenie práce s veľkými súbormi, ...
SCIA Design Forms 15 - novinky v SCIA Design Forms, prepojenie so SCIA Engineer - pre 0D (posudky v uzloch/pretlačenie), pre 1D (posudky prútov), pre 2D (posudky dosiek a stien)

09:30 - 10:15

Praktické ukážky noviniek SCIA Engineer 15 - I. časť

  • nové tabuľkové zadávanie a tabuľkové výsledky
  • rýchle a prehľadné posudky železobetónových konštrukcií
10:15 - 10:30 Prestávka
10:30 - 11:15

Praktické ukážky noviniek SCIA Engineer 15 - II. časť

  • Plastická analýza 2D prvkov a vylepšené posudky oceľových prútov a spojov
  • Nový spriahnutý model a posudky spriahnutých konštrukcií
  • Engineering Report - efektívna práca s veľkými dokumentami
11:15 - 11:30 

Praktické ukážky SCIA Design Forms 15 - III. časť

  • Zoznámenie s novinkami SCIA Design Forms - aplikácie Užívateľ a Návrhár
  • Open Checks (prepojenie SCIA Design Forms a SCIA Engineer
11:30 - 12:00 Diskusia

Prednášajúci : Ing. Milan Hric, PhD. a Ing. Jiří Podval

 

Kontakt