SCIA Najnovšie správy

Po, 01/09/2014

Teraz sa chceme posunúť ešte o stupeň vyššie: k šikovnému automatickému zjemňovaniu s nejednotnými prvkami.

Po, 01/09/2014

Optimálne podmienky pre bezchybný, efektívny a na procese BIM založený návrh budov a inžinierskych konštrukcií.

Po, 01/09/2014

V stavebnom inžinierstve alebo pri návrhu tunelov či mostov profitujte z inovácií, ktoré prináša Allplan 2015 a ktoré zvýšia vašu efektivitu.

Scia Engineer & Open Design technology
Ut, 10/06/2014

V minulom roku sme predstavili Scia Design Forms - nový skriptovací nástroj vytvorený špeciálne pre statikov.

Customer Portal
Pi, 06/06/2014

Užívateľský portál je webový nástroj navrhnutý špeciálne pre zákazníkov so servisnou zmluvou.

Ut, 06/05/2014

S hrdosťou Vám dnes oznamujeme uvedenie verzie Scia Engineer 14 na trh.

Po, 05/05/2014

V mnohých krajinách predstavuje seizmicita vážne nebezpečenstvo pre bezpečnosť konštrukcií. Aj v krajinách, kde by ste zemetrasenie neočakávali, došlo k nepríjemným udalostiam. Preto dnes väčšina stavebných noriem obsahuje kapitolu venovanú tejto problematike. Za najlepšie prepracované sú považované Eurokód 8 a príslušné kapitoly z ACI 318.

Ut, 01/04/2014

Vo svojej novej verzii 14 (ktorá bude predstavená v apríli - máji 2014) prinesie SCIA Engineer zásadnú inováciu: otvorený zásuvný modul pre prípravu vlastných na mieru šitých posudkov.

Ut, 01/04/2014

S potešením Vám predstavujeme nové verzie dvoch našich produktov: SCIA Design Forms a SCIA Concrete Section.

Concrete buildings in seismic regions
Po, 24/03/2014

ak ste zapojený  do seizmického navrhovania budov a strácate sa v rôznych teóriách a predpokladoch potrebných k pochopeniu  Eurocode 8 a ACI 318, potom je táto publikácia pre Vás nevyhnutnosťou.

Stránky