Obzretie za seminárom "Modelovanie stavebných konštrukcií 2011"

Datum: 
štvrtok, 20 október, 2011
Umiestnenie: 
Slovenská republika

V dňoch 6.-7. októbra sa uskutočnil vo Vysokých Tatrách 11. ročník seminára "Modelovanie stavebných konštrukcií 2011“, ktorého sa zúčastnili projektanti a odborníci z oblasti statiky z celého Slovenska.

Seminár bol zameraný na využívanie najmodernejších technológií BIM (Building Information Modelling) zabudovaných v programe Scia Engineer 2011 na prenos stavebných modelov od architektov až ku statikom a ich následnú úpravu na výpočtové modely, čím sa výrazne šetrí čas a redukujú chyby. Hlavná pozornosť v priebehu celého seminára bola venovaná navrhovaniu a dimenzovaniu oceľových, železobetónových a predpätých konštrukcií podľaEurokódov vrátane Národných dodatkov (NA). Systém Scia Engineer 2011 má v súčasnosti implementovaných už štrnásť NA vrátane NA Slovenska a predstavuje tak ucelenú platformu pre navrhovanie a posudzovanie stavebných konštrukcií podľa Eurokódov.

Súčasťou odborného programu boli aj ukážky a poznatky z praxe. Počas dvoch dní prebiehalo v priestoroch hotela Meander desať workshopovzameraných na súčasné možnosti výmeny stavebných a výpočtových modelov medzi rôznymi programami, na nové možnosti zadávania výpočtových modelov, dimenzovanie oceľových, železobetónových a predpätých konštrukcií podľa Eurokódov, stabilitné a nelineárne výpočty a tiež tipy a triky pre efektívne modelovanie stavebných konštrukcií.

Súčasťou podujatia bol spoločenský večer, počas ktorého mali účastníci možnosť pokračovať v odbornej diskusii a nadviazať nové kontakty.