Obzretie za seminárom "Modelovanie stavebných konštrukcií 2014"

Datum: 
utorok, 14 október, 2014
Umiestnenie: 
Slovenská republika

V dňoch 9.-10. októbra sa uskutočnil vo Vysokých Tatrách už 14. ročník seminára "Modelovanie stavebných konštrukcií 2014“, ktorého sa zúčastnilo 50 zástupcov projekčných firiem, statikov a projektantov z celého Slovenska.

Seminár bol zameraný na prezentáciu najnovších technológií v programoch Scia Engineer 14 a Scia Design Forms pod spoločným názvom "Expanding Design".  Súčasťou programu bola aj prezentácia najnovších inovácií v programe Allplan Engineer.  

V programe seminára bolo aj 8 voliteľných workshopov, ktoré boli venované zásadným inováciám v našich programoch. V rámci workshopov sa mali možnosť účastníci bližšie oboznámiť s aktuálnymi novinkami v programe Scia Engineer 14, novým navrhovaním a dimenzovaním betónu, novinkami v oceľových spojoch, tvorbou dokumenácie v Engineering Reporte, novinkami v dynamike, predpätom betóne, v nových šablónach a samostatných programoch Scia Design Forms a v programe Allplan Engineer.

Počas seminára sa uskutočnilo množstvo zaujímavých stretnutí medzi užívateľmi a organizátormi, na ktorých sme získali celý rad podnetov pre ďalší vývoj. Ďakujeme a veríme, že väčšiu časť z nich nájdete v blízkej budúcnosti v našich programoch.

Spoločenský večer sa už tradične niesol v príjemnej atmosfére, ktorú spríjemnila Ondyho ľudová hudba a degustácia všetkých druhov Tatranského čaju.

Záverom sa chceme všetkým účastníkom poďakovať za vytvorenie príjemnej atmosféry počas celého seminára, aktívny prístup počas workshopov ako aj za návrhy a podnety na zlepšenie softvéru.

Na pripomenutie týchto vzácnych okamihov pripájame pár fotiek.

Centrum podpory Sústredenie na prednáškach ... Sústredenie na workshopoch ...

Diabolské Ondyho husle  Občerstvenie počas prestávok .... ... a večer