Menu

SCIA obhájila certifikáciu ISO 9001:2008, ktorá je teraz platná až do roku 2018

Datum: 
sobota, 29 august, 2015
Umiestnenie: 
International

SCIA ISO 9001SCIA obhájila svoju certifikáciu systému vnútornej kontroly kvality podľa ISO 9001:2008.

Od roku 2001 musí každý zamestnanec, od začínajúceho programátora až po generálneho riaditeľa, absolvovať školenie zamerané na procesy, politiku a postupy vo svojej oblasti zodpovednosti.

Rozsah ponúkaných služieb:

 • SCIA ponúka statikom, konzultantom v oblasti stavebníctva, dodávateľom, výrobcom stavebných konštrukcií a kontrolným organizáciám štandardný softvér na modelovanie konštrukcií, ich výpočet, normový návrh a posúdenie.
 • SCIA dodáva softvérové nástroje statikom a projektantom
 • SCIA ponúka školenia, konzultácie a poradenstvo k SCIA produktom.
   

Certifikát bol udelený nasledujúcim pobočkám:

 • SCIA nv - Industrieweg 1007 - 3540 Herk-de-Stad, Belgium
 • SCIA Nederland BV - Kroonpark 10 - 6831 GV Arnhem, The Netherlands
 • SCIA sarI - Centre d'Affaires, 29 Grand'Rue, 59100 Roubaix, France 
 • SCIA s.r.o. - Slavièkova 1 a, 638 00 Brno, Czech Republic
 • SCIA s.r.o. - Evropská 2591/33E, 160 00 Praha, Czech Republic
 • SCIA s.r.o. - Murgašova 1298/16, 010 01 Žilina, Slovakia
 • SCIA do Brasil Software Ltda - Rua Or. Luiz Migliano 1986 - sala 702, CEP 05711-001, SAO PAULO, Brazil

Náš systém riadenia kvality prispieva k súvislému zlepšovaniu našich procesov, postupov a k zvýšeniu spokojnosti klientov.