Závery z "Inspirations in Engineering" Contest 2013

Datum: 
utorok, 1 október, 2013
Umiestnenie: 
International

Zo 127 projektov prihlásených do User Contest 2013  je možno vidieť, akým smerom sa uberá súčasná inžiniersko-projekčná prax.


 

1. Výmena priestorových modelov (3D BIM) sa rýchlo rozširuje. Príklady môžu byť:

Rhino  Scia Engineer  (AECOM, Ney & Partners,KPFF, …)
Scia Engineer  Revit Structures  (EIV, AECOM, …)
Scia Engineer  Allplan Engineering  (Grontmij,Con-Tura, Štúdia10 Ing.bur., LoGing, Movares, TSS, SHI, proCalc, …)
Scia Engineer  Tekla Structures (Bilfinger Babcock, Voss u. Kamb, …)
Allplan  MX (Royal HaskoningDHV)

2. Kladne prijímané je opakované využitie modelu v rôznych fázach projektu: pri návrhu rovnako ako vo fázach výstavby. Využíva sa ako u architektov a statikov, tak aj u investorov. Skúsení používatelia vytvárajú kompletnú stavebnú dokumentáciu s výhradným použitím Scia Engineer.

3. Geometrické tvary budov, mostov i dopravných stavieb sú dnes často spektakulárne a k ich modelovaniu sú dobre využívané široké schopnosti Scia Engineer, vrátane animácií a vizualizácií takmer čohokoľvek: základov, podložia, pohyblivých pódií, oceľových prípojov, rozloženia výstuže a nekonštrukčných prvkov.

4. Široko sa využíva detailné modelovanie materiálov. Normy vyžadujú počítať s presnými deformáciami v prevádzkových stavoch a veľa materiálov sa chová nelineárne, nehovoriac o betóne, podloží a menej používaných materiáloch ako vláknobetón či dokonca bambus. V mnohých situáciách sa využíva v jednom projekte niekoľko rôznych materiálov.

5. Prírodné živly v mnohých oblastiach si vyžadujú podrobné štúdie. Projekty z tohtoročného ročníka User Contest sa stavajú v mnohých seizmicky aktívnych oblastiach: Číne, Čile, Rakúsku, Taliansku, Grécku, Rumunsku, Alžírsku a iných. Na seizmické štúdie je rozhodne kladený čoraz väčší dôraz.

Tiež musíme spomenúť, že výrazným spôsobom postupuje internacionalizácia - poradenstvo nepozná hraníc. Aj malé a stredné firmy zohrávajú významnú úlohu pri realizácii technologicky vyspelých stavebných projektov.

Blahoželáme všetkým účastníkom súťaže!