SCIA AutoConverter. Skutočná automatizácia. Automatický prevod konštrukčného na výpočtový model.

Datum: 
utorok, 16 jún, 2020
Jazyk: 
Slovenčina
Typ tlače: 
Tlačová správa

Hasselt, Belgicko, 16. júna 2020 - SCIA dnes informuje o uvedení nového produktu na trh - SCIA AutoConverter. Jedná sa o unikátnu a revolučnú aplikáciu, ktorá rozširuje existujúce portfólio firmy SCIA a ktorá mení spôsob práce statika v rámci BIM procesu. 

V SCIA, spolu s našimi partnermi zo skupiny Nemetschek, vieme, že spolupráca medzi čiastkovými profesiami vrátane architektov, kresličov, statikov a ďalších je základom pre vytvorenie bezpečného, ​​ekonomického a ekologického projektu. Preto sa sústavne zaoberáme hľadaním nových možností pre zlepšenie pracovného postupu tak, aby sa BIM stal prijateľnou a efektívnou cestou pre všetky zainteresované strany, vrátane statikov. 

Hilde Sevens, Chief Executive Officer, SCIA, hovorí: "BIM sa vo svete projektovania a statiky stáva čoraz aktuálnejším a dôležitejším faktorom. SCIA bola vždy propagátorom BIM a teraz, vďaka SCIA AutoConverter, urobila veľký skok vpred. Vďaka tomuto produktu sa môžu statici plne zapojiť do BIM. Pripravte sa na zmenu, pretože teraz sa statici môžu plne zapojiť do pracovného postupu BIM, ušetriť tak významné množstvo času a oslobodiť sa od závislosti na jedinom produkte." 

Statici dlho stáli na okraji praktického využitia BIM postupov. Často museli modely vytvárať znovu a strácali dlhé hodiny a dni nad namáhavým opätovným vytváraním modelov. Museli riešiť i opakované zmeny v konštrukčnom modeli, snažili sa obmedziť nebezpečenstvo straty dát, zatiaľ čo by mohli svoje vedomosti uplatniť tam, kde sa cítia najlepšie - vo výpočtoch a v posudkoch. 

SCIA AutoConverter je rýchly, presný a spoľahlivý nástroj, ktorý statikovi umožní previesť konštrukčný model z akejkoľvek CAD aplikácie na kvalitný a presný výpočtový model.  

SCIA AutoConverter LEPŠIE BIM - plné začlenenie statika do BIM  
Statik a modelár môžu teraz efektívne spolupracovať s využitím jednoduchého pracovného postupu. Cloudová aplikácia umožňuje statikovi rýchlo previesť konštrukčný model z akéhokoľvek CAD programu na výpočtový model.  

SCIA AutoConverterAUTOMATIZÁCIA - úspora času, eliminácia opakovanej tvorby modelov Automaticky prevediete akýkoľvek 3D konštrukčný model na kvalitný výpočtový model, bez zdĺhavého opakovaného modelovania a zadávania dát. 
 

SCIA AutoConverterKONTROLA - statik má plnú kontrolu nad výpočtovým modelom 
Získate plnú kontrolu nad tvorbou výpočtového modelu. S využitím vstavaných postupov model ľahko skontrolujete a behom okamžiku vytvoríte výpočtový model.  

SCIA AutoConverterSPOLUPRÁCA - jednoduchá správa revízií  
Vďaka centrálnemu cloudovému úložisku a platforme pre riadenie projektu založenej na Allplan Bimplus majú všetci účastníci projektu stále aktuálne informácie. Vstavaná správa revízií zaistí, že akékoľvek zmeny konštrukčného modelu sa okamžite premietnu do výpočtového modelu bez straty špecifických výpočtových dát. A naopak, zmeny vo výpočtovom modeli sú správne zanesené do konštrukčného modelu.   

Nigel Rees, Business Strategy Manager and Strategic Project Lead, Allplan, poznamenal: "Kombinácia Allplan Bimplus a SCIA AutoConvertor ponúka otvorený a integrovaný pracovný postup pre BIM. Statikom a modelárom umožňuje vytvárať výpočtové modely z akéhokoľvek zdroja s ďaleko väčšou presnosťou než kedykoľvek predtým. Reaguje tak na požiadavky našich spoločných klientov na spoľahlivé riešenie. Partnerstvo medzi SCIA a Allplan spája dohromady naše dlhoročné skúsenosti. Spoločne sme vyvinuli prelomovú technológiu, ktorá opäť raz zatrasie naším odvetvím." 

Vďaka tomu, že modely sú uložené a zdieľané v cloude, každý člen projekčného tímu má prístup k dátam - kedykoľvek a kdekoľvek. SCIA AutoConverter je skutočne globálna platforma pre spoluprácu na projekte, pretože umožňuje modelárom sústrediť sa na modelovanie a statikom na statiku. 

Herman Ooging, Head of Strategic Alliances, SCIA, k tomu hovorí: "Vyvinuli sme unikátne riešenie pre statikov, ktorí pracujú vo federatívnom BIM prostredí. Naša špecializovaná webová aplikácia pomáha statikom prevádzať konštrukčné modely obdržané z akéhokoľvek CAD systému na model výpočtový. Jednou z výhod nášho riešenia je, že práve statik má plnú kontrolu nad tvorbou výpočtového modelu. To je dôležité vzhľadom na to, že práve statik je zodpovedný za výpočtový model a za výsledky získané z tohto modelu. Preto je veľmi dôležité mať nad procesom úplnú kontrolu." 

Ste na zmenu pripravení? 

Pre viac informácií o SCIA AutoConverter navštívte naše stránky www.scia.net.  

  

O SCIA  

Firma SCIA bola založená v roku 1974 a počas svojej existencie sa stala jednou z vedúcich firiem v oblasti vývoja softvéru pre návrh a výpočet konštrukcií s podporou BIM. SCIA je súčasťou globálnej skupiny Nemetschek Group, popredného svetového dodávateľa softvérových riešení pre architektúru, inžiniering a stavebnú výrobu (AEC) a jedinej korporátnej skupiny pokrývajúcej celý cyklus stavebných projektov s viac ako 5 miliónmi zákazníkov po celom svete. Hlavným cieľom SCIA je pomôcť svojim užívateľom vytvárať ten najlepší konštrukčný návrh. Aby sme to dosiahli, ponúkame výkonný, špičkový softvér, ktorý je neustále vylepšovaný, inovovaný a ktorý reflektuje požiadavky našich zákazníkov. 

SCIA Engineer integruje do jednej aplikácie návrh, výpočty a posudky konštrukcií všetkých typov a veľkostí vyrobených z rôznych materiálov. Jeho bohatá ponuka funkcií z neho robí nástroj vhodný pre všetky typy projektov: kancelárske budovy, priemyselné objekty i mosty - všetko v ľahko ovládateľnom prostredí. Softvér SCIA stojí na základoch odhodlaných a zapálených pracovníkov zdieľajúcich nadšenie pre stavebné inžinierstvo. SCIA Engineer podporuje Open BIM a ponúka certifikovaný IFC import aj export.  

 

Kontaktné údaje  

SCIA NV 
Do rúk: Katrien De Geest 
Director Marketing 
Kempische Steenweg 309/0.03 
3500 Hasselt (Belgicko) 
Tel.: +32 11 948610 
Email: [email protected] 
Stránky firmy: www.scia.net