Víťaz kategórie 3: Návrh priemyselných budov a závodov / Nemetschek Engineering User Contest 2011

Skladisko vyhoreného jadrového odpadu – Temelín,
Česká republika
Statika s.r.o.

Iuz72IsGcy8