Nachádzate sa tu

Víťaz kategórie 3: Návrh priemyselných budov a závodov / Nemetschek Engineering User Contest 2011

Skladisko vyhoreného jadrového odpadu v Temelíne, Česká republika
Projekčná kancelária: Statika s.r.o.

Softvér:  Nexis, Scia Engineer

Ide o skladisko pre uloženie vyhoreného jadrového paliva z jadrovej elektrárne Temelín. Bolo nutné zohľadniť veľké množstvo špeciálnych nariadení. Budova predstavuje konečné miesto v životnom cykle jadrového paliva pred jeho uložením do hlbinného trvalého úložiska. Sklad je rozdelený na dve časti – prijímaciu jednotku a vlastný sklad. Konštrukcia je navrhnutá podľa medzinárodných noriem pre jadrové elektrárne, ktoré majú prednosť pred normami ČSN EN. Uvedené normy sú veľmi zložité a obsahujú mnoho pravidiel a predpisov.

Iuz72IsGcy8