Menu

Historie Výpočtový a dimenzačný softvér SCIA Engineer

SCIA Engineer 18.1: zjednodušené používanie, pokročilé materiály a rozšírená podpora BIM

SCIA Engineer 17 a 17.1 prinášajú celý rad nový funkcií a vylepšení pre zvýšenie produktivity Vašej práce. 

SCIA Engineer 16 obsahuje dlhý rad vylepšení, rozšírení a opráv vo funkciách používaných naprieč celým pracovným postupom typického užívateľa.

Radi by sme Vás dnes informovali o uvedení novej verzie SCIA Engineer na trh. Verzia 15 prichádza s niekoľkými prelomovými riešeniami a s celým radom vylepšení vo všetkých častiach programu.

“Expanding Design”: Najnovšia verzia programu na výpočty a posudky konštrukcií od firmy SCIA prináša možnosti, vďaka ktorým môžete prekročiť tradičné hranice 3D programov na výpočty a pridať svoje na mieru vytvárané výpočty do štandardného postupu práce s výpočtovým programom.

Nové funkcie v produkte Scia Engineer, napríklad Engineering Report, Open Checks, Scia Design Forms, a tiež mnoho ďalších rozšírení funkcií prináša návrhárom konštrukcií nové príležitosti na ďalšie zvyšovanie efektivity a produktivity ich každodennej práce a ponúka im nové možnosti rozšírenia miery ich účasti v konštrukčnom procese.

Produkt Scia Engineer od samého začiatku predstavuje komplexné riešenie pre analýzu a návrh konštrukcií (takmer) z akéhokoľvek materiálu. Možnosti výpočtov pokrývajú väčšinu možných situácií, s ktorými sa návrhár konštrukcií môže stretnúť. Produkt Scia Engineer 2013 túto funkčnosť ďalej rozširuje vďaka integrácii nových metód návrhu s ohľadom na zemetrasenia. Takisto pokrytie predpisov pre návrh implementované v systéme sa rozšírilo a reaguje na vývoj samotných štandardov a požiadavky trhu.

  • Eurokódy
  • Výmena dát a program openBIM
  • Každodenné používanie
  • Špeciálne nástroje
  • Návrh s využitím viacerých materiálov vrátane posudkov podľa normy EN 1995
  • Interoperabilita so zameraním na prístup Open BIM
  • Pokročilé výpočty s integrovanými posudkami
  • Používateľské skúsenosti a všeobecné vylepšenia