SCIA Engineer - Novinky

Primárne karty

 

SCIA Engineer 17.0 a 17.1 prinášajú celý rad nový funkcií a vylepšení pre zvýšenie produktivity Vašej práce.

Táto nová verzia využíva najmodernejšie technológie, aby poskytla užívateľom SCIA Engineer vyššiu rýchlosť, lepšiu efektivitu a celkovú prehľadnosť pri bežnej každodennej práci aj pri riešení výnimočne náročných projektov.

Novinky pokrývajú päť oblastí:

 • Návrh betónových konštrukcií: Komplexné a robustné riešenie pre navrhovanie betónových stĺpov, nosníkov, dosiek a stien predstavujúce efektívny, logický a časovo úsporný pracovný postup.
 • Navrhovanie oceľových konštrukcií: Ekonomický návrh, prehľadné a ľahko overiteľné výstupy a vyššiu rýchlosť výpočtu pri posúdení oceľových konštrukcií.
 • Interoperabilita a BIM: Efektívna spolupráca s partnermi, riešenie problémov v reálnom čase.
 • Zaťaženie a generátory zaťaženia: Ľahko overiteľná a univerzálnejšia automatická definícia zaťaženia.
 • Všeobecná použiteľnosť software: Zvýšená efektivita pri každodennej práci a lepšie pochopenie správania sa konštrukcie vďaka novým rozšíreným možnostiam zobrazenia, širšie medzinárodné uplatnenie prostredníctvom ďalších nových národných príloh Eurokódu a aktualizácie US noriem.

Chcete sa o novej verzii dozvedieť viac? Pozrite sa náš webinár (v anglickom jazyku): SCIA Engineer 17.0

Tu si môžete prečítať stručný súhrn, ak sa zaujímate o podrobnosti, navštívte SCIA Resource Centre: v. 17.0,    v. 17.1

Stiahnite si SCIA Engineer 17.0 Setup

Môžete tiež požiadať o voľnú skúšobnú verziu SCIA Engineer

Nový návrh výstuže v doskách a stenách

Nový návrh výstuže v doskách a stenách

 • Rýchly a spoľahlivý návrh výstuže pre 2D prvky na MSÚ.
 • Prehľadné a prispôsobiteľné výsledky v 3D okne a v Engineering Reporte.
 • Ľahké overenie výsledkov v každom bode 2D prvku.
 • Nová metóda výpočtu trhlín pre MSP v dvoch rôznych smeroch pre každý povrch.
 • Nové možnosti zobrazenia legendy výsledkov. Nové v 17.1
 • Vysoký výkon vďaka využitiu všetkých jadier procesora.

(prečítajte si viac)

Návrh výstuže na pretlačenie dosky

Návrh výstuže na pretlačenie dosky

 • Návrh a posudok šmykovej výstuže stropných a základových dosiek na pretlačenie podľa EN 1992-1-1.
 • Optimalizovaný pracovný postup s automatickým rozpoznaním tvaru, orientácie a polohy podpier.
 • Automatické rozpoznanie tvaru a umiestnenia podpory. Nové v 17.1
 • Automatická detekcia otvorov. Nové v 17.1
 • Niekoľko možností výpočtu súčiniteľa ß.

(prečítajte si viac)

Normovo závislé priehyby

Normovo závislé priehyby

 • Rýchly a spoľahlivý výpočet normovo závislých priehybov súčasne v nosníkoch a doskách.
 • Automatický výpočet súčiniteľa dotvarovania a automatické generovanie príslušnej kombinácie zaťažovacích stavov.
 • Ľahké overenie priehybov v rôznych fázach.
 • Úplný prehľad o odozve konštrukcie vďaka grafickej (diagramy, izočiary ...) a numerickej (tabuľky) prezentácie výsledkov.

(prečítajte si viac)

Nové národné prílohy

Nové národné prílohy

 • Novo implementované národné prílohy Nórska, Švédska.
 • Rumunská a španielska národná príloha. Nové v 17.1
 • Aktualizované české s rakúske národne prílohy. Nové v 17.1
 • Aktualizované knižnice materiálov pre britské, rakúske, írske a nemecké národné prílohy.

(prečítajte si viac)

Klasifikácia prierezov

Klasifikácia prierezov

 • Rýchla inteligentná klasifikácia prierezov a odvodenie efektívnych prierezových charakteristík.
 • Ekonomický návrh oceľových profilov, ktoré patria do triedy 3 na základe odporúčaní vyplývajúcich z výskumného projektu SEMI-COMP+.
 • Úspora materiálu u štíhlych prierezov v rozmedzí 10 až 20%.

(prečítajte si viac)

Prehľadné a úplné výstupné dokumenty s odkazmi na použité články normy.

Každodenné používanie

 • Vyšší výkon vďaka využitiu všetkých jadier procesora.
 • Prehľadné a úplné výstupné dokumenty s odkazmi na použité články normy.
 • Nastaviteľná podrobnosť výstupu.
 • Grafické zobrazenie medziľahlých výpočtov v 3D okne (klasifikácia, varovanie ...).
 • Prehľadnejšie informovanie o chybách a varovaniach.

(prečítajte si viac)

ANSI/AISC 360-16 a AISI S100-16.

Aktualizované US normy

 • Aktualizácia existujúcich oceliarskych noriem ANSI/AISC 360-16 a AISI S100-16.

(prečítajte si viac)

Národné prílohy

Národné prílohy

 • Novo implementované národné prílohy Nórska, Švédska, Dánska, Talianska, Španielska a Cyprusu.
 • Kompletne aktualizované české národné prílohy EN 1993.

(prečítajte si viac)

US codes

Tuhá diafragma

 • Tuhá diafragma v kombinácii so zaťažovacími plochami pre roznos gravitačných zaťažení dobre aproximujú skutočné správanie spriahnutých dosiek a poskytujú ľahko kontrolovateľné výsledky získané v krátkom čase.

(prečítajte si viac)

 

Prelamovaný nosník Westok

Prelamovaný nosník Westok

 • Obojstranné prepojenie s programom CellBeam britského výrobcu Westok.

(prečítajte si viac)

Prepojenie - Revit

Prepojenie - Revit

Prepojenie SCIA Engineer 17 s Revit 2018 ponúka nové možnosti:

 • kompatibilita s Revit 2018.1, Nové v 17.1
 • chytré mapovanie materiálov a prierezov,
 • podporu vysokopevnostných betónov,
 • podporu viacerých jazykov,
 • export / import spriahnutých dosiek a nosníkov, Nové v 17.1
 • export / import priemyselne vyrábaných nosníkov. Nové v 17.1

(prečítajte si viac)

Export z Allplan na jediné kliknutie myšou

Export z Allplan na jediné kliknutie myšou

 • efektívna spolupráca s Allplan,
 • priame spustenie SCIA Engineer z ponuky Allplan,
 • automatické načítanie modelu do SCIA Engineer.

(prečítajte si viac)

Nová generácia správy úloh - bim+

Nová generácia správy úloh - bim+

 • Spolupráca aj na zložitých modeloch v reálnom čase.
 • Jednoduché sledovanie zmien v modeli.
 • Podpora formátu BCF.

(prečítajte si viac)

Prenos zaťaženia cez zaťažovacie plochy

Prenos zaťaženia cez zaťažovacie plochy

 • Roznos zaťaženia zo zaťažovacích panelov do podporujúcich nosníkov prostredníctvom známej metódy zaťažovacích plôch.
 • Zohľadnenie otvorov pri použití metódy zaťažovacích plôch. Nové v 17.1
 • Interaktívne zobrazenie v 3D okne.
 • Ľahká kontrola výpočtu roznosu zaťaženia.

(prečítajte si viac)

3D zaťaženie vetrom

3D zaťaženie vetrom

 • Automatická detekcia parapetov a previsnutých striech.
 • Výpočet podľa Eurokódov (vrátane rakúskej, francúzskej, belgickej, nemeckej, holandskej, slovenskej a britskej národnej prílohy) a podľa americkej IBC.

(prečítajte si viac)

Inovácie zvolené užívateľmi software

Inovácie zvolené užívateľmi software

 • Lepšia čitateľnosť popisov a výsledkových hodnôt v grafickom okne,
 • Možnosť spustiť výpočet iba pre vybrané zaťažovacie stavy či kombinácie.
 • Export tabuľkového zadávania a tabuľkových výsledkov do MS Excelu pomocou jediného kliknutia myšou.

(prečítajte si viac)

Engineering Report

Engineering Report

 • Rýchle a spoľahlivé vkladanie veľkých obrázkov.
 • Jednoduchý spôsob vkladania obsahu z aplikácie MS Excel.
 • Rozšírené informácie u grafických výsledkov.

(prečítajte si viac)

Units setup

Sady jednotiek a predvolené nastavenia

 • Jednoduchá zmena sady jednotiek v dialógu pre nastavenie projektu. Nové v 17.1
 • Príslušné predvolené hodnoty pre čiastkové vlastnosti pre imperiálne i metrické jednotky. Nové v 17.1

(prečítajte si viac)