SCIA Concrete Section - Technická špecifikácia

Primárne karty

Všeobecný účel

 • Rýchle posúdenie vybraných rezov na konštrukcii.
 • Optimalizácia výstuže pre vytvorenie bezpečného a ekonomického návrhu.
 • Prehľadný výstupný protokol (report).

 

Zadanie prierezu

 • Výber typického prierezu: obdĺžnik, kruh, T, I, obdĺžnik so zaoblenými rohmi.
 • Ručné zadanie všeobecného tvaru prierezu.

 

Zadanie výstuže

 • Šablóny výstuže pre typické prierezy: obdĺžnik, kruh, T, I, obdĺžnik so zaoblenými rohmi.
 • Zadanie ľubovoľných výstužných prútov do prierezu všeobecného tvaru.

 

Počiatočný návrh

 • Únosnosť
 • Šmyk + krútenie
 • Konštrukčné zásady

 

Normové posudky

 • Únosnosť - odozva (MSÚ) - tento posudok vyhodnocuje napätie a pretvorenie v betóne a vo výstuži.
 • Únosnosť - interakčný diagram (MSÚ) - únosnosť prierezu sa spočíta pomocou priestorového interakčného diagramu.
 • Šmyk + krútenie (MSÚ) - posudzuje sa interakcia šmyku a krútenia.
 • Konštrukčné zásady (MSÚ) - posudzujú sa konštrukčné zásady dané normou EN 1992-1-1.
 • Obmedzenie napätia (MSP) - posudzujú sa trhliny v priereze vzniknuté od krátkodobého zaťaženia. Výpočet je založený na diagrame závislosti napätia a pretvorenia ..
 • Posúdenie trhlín (MSP) - vypočítajú sa sily, pri ktorých dochádza k vzniku trhlín a stanoví sa limitná hodnota šírky trhlín.
 • Priehyb (MSP) - na základe dlhodobých tuhostí a zakrivenia od celkového zaťaženia sa vypočítajú priehyby. Vypočítajú sa tiež limitné priehyby.

 

Výstupný protokol (report)

 • Ucelená a prehľadná správa (report).
 • Voliteľná miera podrobnosti - od súhrnnej tabuľky po detailný popis celého výpočtu.
 • Odkazy na články normy aplikované v jednotlivých krokoch výpočtu.
 • Ľahké overenie postupu i výsledku.

 

Export

 • Finálny report je možné exportovať do MS Wordu.
 • Report je možné tiež uložiť ako obrázok a možno ho vložiť do inej aplikácie.

 

Okamžitá nápoveda

 • Súčasťou aplikácie je aj potrebná dokumentácia zobraziteľná v samostatnom okne.