Ako zadať predpínací kábel vedený nosníkom zakriveným v dvoch rovinách?

Káble sa musia v konštrukcii zadávať pozdĺž konkrétnej 3D trajektórie. Táto 3D trajektória je výsledkom kombinácie vodorovného a zvislého zarovnania. Problém je v aplikovaní zvislého zarovnania vzhľadom ku skutočnej polohe vnútri hraníc dvakrát zakrivenej konštrukcie. S novým stavebným modulom v Allplan 2015 je to ľahké.

1. Návrh vodorovného zarovnania

K vytvoreniu vodorovnej trajektórie v konštrukcii môžete použiť akúkoľvek 2D funkciu v kombinácii s prvkami ako čiary, kružnice, špirály ... V našom príklade je použitá krivka spline.

2. Vytvorenie rezu pozdĺž vodorovného zarovnania

Použite funkciu "Rez pozdĺž krivky" a vytvorte rez pozdĺž vodorovného zarovnania kábla. Výsledkom je pozdĺžny rez o dĺžke rovnej vodorovnému zarovnaniu, v ktorom vidíte aj presný výškový profil konštrukcie.

3. Návrh zvislého zarovnania

Použite 2D funkciu a vo vytvorenom reze nakreslite zvislú trajektóriu kábla. Pretože rez znázorňuje presný výškový profil konštrukcie, navrhujete zvislé zarovnanie s ohľadom na skutočnú polohu vnútri hraníc dvakrát zakrivenej konštrukcie. Zmerajte výšku prvého bodu kábla. Použijete ju neskôr k nastaveniu výšky.

4. Vytvorenie 3D osi

Zadajte, koľko bodov polohy je potrebné vypočítať a aplikujte túto hodnotu na obidve zarovnania. Použite na to funkciu "Rozdeliť prvok". Teraz je možné s pomocou funkcie "Import, export súboru bodu" generovať 3D os:

  • Nastavte typ súboru na „súradnice“, príponu súboru na „.re2“ a zvoľte „export“.
  • Kliknite na „Aplikovať“ a aktivujte „Na prvku“.
  • Najprv vyberte vodorovné zarovnanie a uložte súbor bodu príkazom "uložiť ako nový".
  • Potom vyberte zvislé zarovnanie, uložte ho do toho istého súboru a zvoľte "Pripojiť". Tým skombinujete vodorovné a zvislé zarovnanie.

5. Vytvorenie kábla

Použite funkciu „Kábel“. Parametrický 3D objekt bude vygenerovaný z príslušnej 3D osi vytvorenej v predchádzajúcich krokoch:

  • Najskôr vyberte 3D os, ktorú ste vytvorili v kroku 4 a nastavte výšku počiatočného bodu.
  • Teraz môžete nastaviť všetky ďalšie parametre a konfigurovať tak kábel a kotevnú hlavu.

Pretože prvok kábla je založený na technológii SmartParts, všetky vlastnosti možno upravovať aj po jeho umiestnení. Ľahko sa upraví aj jeho 3D os.

       

Referenčné číslo: 
AP-2014-01
Kategórie: 
Tips and Tricks
Typ: 
Voľný užívateľ
Tags: