Skočiť na hlavný obsah

On-line školenie zamerané na navrhovanie betónových konštrukcií v SCIA Engineer

 • Formát Online
 • Dátumy

  Dátum od: 12/04/2023 - 13:00 Dátum do: 12/04/2023 - 16:30

  Dátum od: 13/04/2023 - 13:00 Dátum do: 13/04/2023 - 16:30

 • Softvér
  • SCIA Engineer
 • Jazyk Slovak
 • Cena 145.00 EUR
 • Umiestnenie


  Online

  Česko

Jedná sa o základné školenie zamerané na nové užívateľské prostredie a je určené pre nových aj pokročilých uživateľov. Užívateľovi umožňuje získať za jeden "poldeň" základy pre bezchybné navrhovanie betónových konštrukcií. Navrhnúť výstuž, prípadne zadať alebo automaticky vygenerovať výstuž, posúdiť konštrukciu a vykonať výpočet normovo závislých priehybov (priehyb s vplyvom výstuže, potrhaním konštrukcie, zmršťovaním a dotvarovaním) v SCIA Engineer 22

Po predstavení základných postupov ovládania programu v servise Betón je školenie založené na praktických príkladoch.

Školenie je pre nových aj pokročilých užívateľov, ktorí by chceli získať alebo obnoviť znalosti o možnostiach SCIA Engineer.

Aké znalosti získate?

Školiteľ vás prevedie celým servisom BETON podľa EN1992-1-1. Body diskutované počas tohto školenia sú:

 • Základné ovládanie a nastavenie servisu BETÓN
 • Návrh, automatické generovanie, manuálne vkladanie výstuže do 1D a 2D prvkov
 • Posúdenie 1D prvkov na MSÚ a MSP, posúdenie 2D prvkov na MSP
 • Pretlačenie, posudky v užívateľom vybranom reze
 • Výpočet normovo závislých priehybov (nelineárny výpočet s vplyvom výstuže, potrhaním konštrukcie, zmršťovaním a dotvarovaním)

Program

Prvý deň (13:00 -16:30)

 • Základné ovládanie a nastavenie servisu BETON, tipy a triky
 • Návrh výstuže do 1D prvkov (vrátane rebier, integračného dielca) na MSÚ, šablóny výstuže
 • Návrh výstuže do 2D prvkov na MSÚ, MSÚ a MSP (neprekročí limitnú šírku trhliny), šablóny výstuže
 • Automatické generovanie/zadávanie skutočnej výstuže do 1D a 2D prvkov

Druhý deň(13:00 -16:30)

 • Návrh výstuže a posúdenie pretlačenia
 • Posudky 1D prvkov na MSP a MSP
 • Posúdenie trhlín na MSP pre 2D prvky
 • Normovo závislé priehyby, posudok iba v reze

Postup

Školenie poskytuje skúsený inžinier z oddelenia zákazníckych služieb SCIA. Aby bola zaistená interakcia medzi účastníkmi a školiteľom, prebieha školenie pre malú skupinu do 6 osôb .

Každý účastník bude softvér používať na svojom počítači. Na konci školenia budete mať potrebné znalosti pre efektívne a autonómne použitie prebraných tém.

Pred začatím školenia používateľ dostane link na pripojenie. Počas školenia môže komunikovať so školiteľom, prípadne nazdieľať svoj monitor na okamžité riešenie problémov.

Poznámka: Odporúčame mať minimálne dva monitory.

Zaregistrujte sa na toto školenie

 

Údaje o účastníkovi
Údaje o firme
*Ak sa líši od údajov spoločnosti.
Pred odoslaním
Prijmite prosím naše zmluvné podmienky a zásady ochrany súkromia.
Pozývame vás tiež na nahliadnutie do našich licenčných podmienok SCIA.