Navrhovanie betónových konštrukcií podľa EN 1992

Dátum školenia: 
24/04/2019 - 08:0016:00
Cena: 
140.00 Euro
Jazyk: 
Slovenčina
TrainingID: 
SDRA-B9RJG8

Stručná charakteristika

Základné školenie programu zamerané na navrhovanie a posudzovanie železobetónových konštrukcií podľa STN EN 1992-1-1. Naučíte sa navrhovať výstuž do nosníkov, stĺpov, dosiek, stien i škrupín, zadávať reálnu výstuž do konštrukcie a posudzovať na medzné stavy. Kurz je určený všetkým, ktorí pomocou programu SCIA Engineer počítajú železobetónové rámy, skelety, doskostenové konštrukcie, základy a.i., alebo sa potrebujú oboznámiť s uplatnením postupov podľa Eurokódu vo výpočtárskej praxi.


Program školenia

1D prvky

- globálne nastavenie parametrov výpočtu

- nastavenie parametrov výpočtu pre jednotlivé prúty

- vyhodnotenie vnútorných síl a návrh výstuže

- vysvetlenie vzpernostných systémov

- posudky - štíhlosť, MSÚ, MSP

- zadanie skutočnej (praktickej) výstuže užívateľom a automatický návrh

2D prvky

- globálne nastavenie parametrov výpočtu

- nastavenie parametrov výpočtu pre jednotlivé plochy

- základné a návrhové vnútorné sily a návrh výstuže

- posudok MSP (normovo závislý výpočet deformácií vrátane dotvarovania)

- zadanie skutočnej (praktickej) výstuže užívateľom a poloautomatický návrh

Pretlačenie

- globálne nastavenie parametrov výpočtu

- nastavenie parametrov výpočtu pre jednotlivé uzly

- posudok na pretlačenie

Úroveň:

Mierne pokročilý (predpokladá sa základná znalosť modelovania a výpočtov)

Nadväznosť na návrhové normy:

EC EN 1992-1-1

Dĺžka školenia

6 hodín + prestávka na obed a občerstvenie (je v cene)

Formulár pre prihlásenie na školenie: 

Údaje o účastníkovi
Údaje o firme