Navrhovanie oceľových konštrukcií podľa EN 1993

Dátum školenia: 
25/04/2019 - 08:0016:00
Cena: 
140.00 Euro
Jazyk: 
Slovenčina
TrainingID: 
SDRA-B9RJS5

Stručná charakteristika

Základné školenie programu zamerané na navrhovanie a optimalizáciu oceľových konštrukcií podľa STN EN 1993-1-1. Naučíte sa detailne posudzovať oceľové konštrukcie na medzný stav únosnosti, používateľnosti aj na požiarnu situáciu. Zoznámite sa s globálnymi optimalizačnými funkciami programu aj lokálnym riešením modelovania a počítania oceľových spojov. Kurz je určený pre všetkých statikov v odbore oceľových konštrukcií, ktorí chcú vedieť, ako účelne počítať konštrukcie a chápať všetky výstupné dokumenty v súlade s Eurokódom.


Program školenia

- zoznámenie sa s nastavením normy a národnej prílohy EC

- zložené prierezy, modelovanie všeobecného prierezu, import z DWG

- import projektu z AutoCADu

- operácie so vzpernostnými systémami, rôzne zadania súčiniteľov vzperných dĺžok

- detailné posúdenie pevnosti prierezu a stability prúta

- optimalizácia prierezov, globálna optimalizácia

- vyhodnotenie štíhlosti, posúdenie relatívnych deformácií

- zadávanie a vyhodnocovanie výsledkov požiarnej odolnosti EC3

- zadávanie a vyhodnocovanie prípojov EC3

- vytváranie výkresov prípojov a projekčných výkresov

- tvorba galéria obrázkov a výkresov


Úroveň:

Mierne pokročilý (predpokladá sa základná znalosť modelovania a výpočtov)

Nadväznosť na návrhové normy:

EC EN 1993-1-1, EC EN 1993-1-2, EC EN 1993-1-8

Dĺžka školenia

6 hodín + prestávka na obed a občerstvenie (je v cene)

Formulár pre prihlásenie na školenie: 

Údaje o účastníkovi
Údaje o firme