Základné školenie SCIA Engineer - modelovanie a výpočty

Dátum školenia: 
23/04/2019 - 08:0016:00
Cena: 
140.00 Euro
Jazyk: 
Slovenčina
TrainingID: 
SDRA-B9RHM4

Stručná charakteristika

Základné školenie zamerané na ovládanie programu, modelovanie konštrukcií, zadávanie zaťaženia a vyhodnocovania výpočtu metódou konečných prvkov. Naučíte sa efektívne a plne využívať možnosti programu a osvojíte si jeho princípy. Kurz je vhodný pre úplných začiatočníkov, ktorí sa potrebujú s programom oboznámiť, ako aj pre užívateľov, ktorí si chcú rozšíriť obzory jednotlivých funkcionalít.


Program školenia

 • zoznámenie s užívateľským prostredím SCIA Engineer
 • precvičovanie základných postupov pre zadávanie a manipuláciu s entitami
 • založenie projektu, zadávanie materiálov a prierezov z databázy, tvorba všeobecného prierezu
 • zadávanie prútov a plošných prvkov; prepojovanie prútov, dosiek a stien
 • stručný úvod do škrupinových plôch (ich možnosti a obmedzenia)
 • zadávanie výpočtových dát - podpery, kĺby
 • zadávanie komponentov prútov - nábehy, otvory
 • zadávanie podoblastí, otvorov, vnútorných línií a rebier do dosiek
 • zadanie zaťaženia, zaťažovacích stavov, generátorov zaťaženia a použitie zaťažovacích panelov
 • definícia kombinácií (normové, lineárne, obálky)
 • nastavenie výpočtu a siete konečných prvkov
 • lineárny výpočet a vyhodnotenie výsledkov
 • spracovanie výstupov (tabuľky, obrázky)
 • základné operácie s Engineering Reportom, galéria obrázkov a výkresov, možnosti exportov dát

 

Úroveň:

Základná
 

Nadväznosť na návrhové normy:

EN 1990 a EN 1991
 

Dĺžka školenia

6 hodín + prestávka na obed a občerstvenie (je v cene)

 

Formulár pre prihlásenie na školenie: 

Údaje o účastníkovi
Údaje o firme