Bezplatné online školení pro studenty a učitele - podzim 2020

Datum: 
Úterý, 24. Listopad 2020 - 13:00 - Čtvrtek, 3. Prosinec 2020 - 17:00
Místo konání: 
Volná místa: 
500

Školení programu SCIA Engineer, vedené zkušenými lektory, je ideální příležitostí pro studenty i učitele, jak si rozšířit své znalosti o SCIA Engineer.

Školení bude probíhat v několika dnech, můžete navštívit všechna témata nebo jen vybrané kurzy. 

Všechna školení budou probíhat od 13:00 hodin do 17:00 hodin.

 

Důležité:

> Při registraci je nutno použít školní e-mail. Registrace na jiný než školní email nebudou akceptovány.

> Na každý kurz je nutno se přihlásit samostatně!

 

Pro registraci použijte tyto odkazy:

24. 11. 2020 - Základní modelování konstrukcí a výpočty metodou MKP 1.část

26. 11. 2020 - Základní modelování konstrukcí a výpočty metodou MKP 2.část

1. 12. 2020 - Návrh a posouzení ocelových konstrukcí podle Eurokódu 3

3. 12. 2020 - Návrh a posouzení betonových konstrukcí podle Eurokódu 2

 

Během školení bude možno klást dotazy formou chatu. 

Po skončení školení dostanou všichni zaregistrovaní odkaz na záznam školení. Díky tomu se můžete podívat i na školení, které bude vysíláno v čase, který vám nevyhovuje.

 

Školení je ZDARMA!

Po skončení školení je možno požádat o certifikát o absolvování kurzů na adrese [email protected]

 

24. listopadu 2020, 13:00 - 17:00

Základní modelování konstrukcí a výpočty metodou MKP 1.část

 • základní ovládání programu
 • procvičování základních postupů pro zadávání
 • založení projektu, zadávání materiálů a průřezů z databáze
 • zadávání prutových prvků (prvky, nosníky, sloupy)
 • komponenty 1D prvků (náběhy, proměnné průřezy, otvory)
 • práce s filtry a s aktivitou 
 • propojování 1D prvků (tipy a triky)
 • zadávání plošných prvků (desky, stěny, skořepiny)
 • editace plošných prvků (desky, stěny, skořepiny)
 • komponenty 2D prvků (podoblasti, otvory, vnitřní uzly, vnitřní hrana, žebro, integrační pás, průnik, ořez)  
 • propojování 1D a 2D prvků (tipy a triky)
 • zadávání přídavných dat - podpory, klouby atd.

 

26. listopadu 2020, 13:00 - 17:00

Základní modelování konstrukcí a výpočty metodou MKP 2.část

 • definice kombinací (normové dle EC 1990, lineární, obálky, třídy výsledků)
 • zadání zatížení, volná zatížení
 • zadání zemního tlaku, zadání zatížení skořepin
 • nastavení sítě konečných prvků (globální, lokální zahuštění, natáčení souřadného systému)
 • lineární výpočet, vyhodnocení výsledků
 • řezy na 2D prvcích, průměrování extrémů
 • zpracování výstupů (tabulky, obrázky)
 • základní operace s Engineering report

 

1. prosince 2020, 13:00 - 17:00

Návrh a posouzení ocelových konstrukcí podle Eurokódu 3

EN 1993-1-1

 • obecný průřez, parametrizace průřezu, import průřezu z formátu dxf/dwg,
 • vytváření vlastních databází průřezů
 • vysvětlení hlavních a lokálních os u průřezů, možnosti posudků u úhelníků
 • operace se vzpěrnostními systémy (vysvětlení metod, úpravy, ruční zadání součinitelů vzpěrných délek, tipy a triky)
 • posudky na MSU (pevnostní, stabilitní) a na MSP, nadvýšení nosníků
 • podmínky pro výpočet 1. a 2. řádu
 • vyhodnocení štíhlosti, posouzení relativních deformací
 • optimalizace průřezů, globální optimalizace
 • zadávání a vyhodnocování přípojů, expertní systém
 • vytváření výkresů přípojů

EN 1993-1-2 -požární odolnost

 •  návrhová prostředí, zóny
 •  normové teplotní křivky
 • přesnější postup získání teplotní křivky pro konkrétní prostředí
 • zásady pro posudek, typy posudků
 • ochrana konstrukcí proti účinkům požáru
 • interpretace výsledky

EN 1993-1-3 posudky za studena tvářených profilů

 • posudky za studena tvářených profilů
 • podporované profily
 • vytváření vlastních profilů přes obecný průřez
 • zadání tenkostěnné reprezentace profilu
 • posudek
 • výpočty)

 

3. prosince 2020, 13:00 - 17:00

Návrh a posouzení betonových konstrukcí podle Eurokódu 2

 • nastavení parametrů výpočtu pro jednotlivé pruty
 • globální nastavení parametrů výpočtu
 • nastavení parametrů výpočtu pro jednotlivé pruty
 • vnitřní síly výpočtové, návrhové
 • návrh výztuže do 1D a 2D prvků (různé možnosti metodu návrhů)
 • konverze předpokládané výztuže na skutečnou výztuž
 • zadání skutečné (praktické) výztuže
 • výkazy výztuže
 • štíhlost betonových prutů
 • posudky MSÚ (interakční diagram, metoda mezních přetvoření)
 • posudky MSP (posouzení trhlin)
 • posouzení konstrukčních zásad
 • souhrnný posudek
 • výpočet normově závislých průhybů
 • tipy a triky
 • výpočet normově závislých průhybu s vlivem výztuže, potrháním konstrukce a dotvarováním
 • tipy a triky

Protlačení    

 • globální nastavení parametrů výpočtu
 • posudek protlačení
 • zjednodušená metoda dle EN 1992-1-1
 • obecná metoda dle obecného vzorce

Posudek v řezu

 • základní ovládání
 • nastavení parametrů

 

Kontakt