Přejít k hlavnímu obsahu

Podmínky použití

Rozsah

Tyto podmínky se vztahují k doméně scia.net včetně všech subdomén (dále jen „Internetové stránky“), které jsou provozovány a udržovány firmou SCIA nv (dále jen „SCIA“),

SCIA nv
Corda 2, Kempische Steenweg 309/0.03
3500 Hasselt
Belgium

Email: [email protected]
Phone: +32 11 94 86 10 

Obsah a služby

SCIA se snaží udržovat své Internetové stránky s náležitou péči. Avšak kvůli povaze internetu a počítačových systémů, SCIA nemůže poskytnout žádnou záruku, že Internetové stránky budou k dispozici vždy a všude.

Stejně tak nemůže SCIA zaručit, že Internetové stránky jsou vždy aktuální a informace v nich obsažené je úplné a bez chyby. Může dojít k opomenutím, tiskovým chybám nebo nechtěnému uvedení nesprávné informace.

SCIA si vyhrazuje právo na změnu podmínek používání a na změnu obsahu a struktury Internetových stránek. Tyto změny mohou být provedeny kdykoliv. Změny mohou zahrnovat omezení či zrušení některých nabídek, funkcí a služeb obsažených v Internetových stránkách.
 

Disclaimer

Některé odkazy mohou uživatele odvést pryč z Internetových stránek. SCIA nezaručuje přesnost, spolehlivosti a úplnosti informací na webových stránkách, na které se ze svých Internetových stránek odkazuje, a proto nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby či opomenutí v nich obsažené. Odkaz na jiné webové stránky musí být považován pouze jako vodítko pro uživatele a neznamená, že SCIA udržuje nebo schvaluje tyto jiné webové stránky nebo produkty a služby jimi popsané a nabízené.

Uživatelé použijí tyto jiné webové stránky a stažené soubory na vlastní nebezpečí. SCIA nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli škody, zejména poškození souborů dat, hardware nebo software uživatele.
 

Různé

Jakékoli dodatečné dohody se mohou uzavírat pouze písemně. Případné spory budou rozhodovány v Hasseltu, Belgie, pokud uživatel obchoduje podle belgického obchodního zákoníku. Belgické právo se aplikuje namísto Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží.

Pokud by některé ustanovení těchto podmínek bylo neplatná nebo neúplné, zbývající ustanovení nejsou tímto v žádném případě dotčena. Neplatná nebo neúplná ustanovení se nahradí podobným ustanovením, které se co nejvíce blíží účelu těchto neplatných nebo neúplných ustanovení.

 

Buďte vždy informováni

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje

Cenné postřehy z odvětví, aktuální tipy a triky pro náš software, exkluzivní pozvánky na webináře a mnoho dalších informací a zajímavostí: v našem měsíčním zpravodaji se vše včas dozvíte!

Neváhejte a přihlaste se k odběru!
Pokud si to časem rozmyslíte, odhlášení je jednoduché.