Skočiť na hlavný obsah

Podmienky používania

Rozsah

Tieto podmienky sa vzťahujú na doménu scia.net, vrátane všetkých subdomén (ďalej len „webová stránka“), ktorú prevádzkuje a spravuje spoločnosť SCIA nv (ďalej len „SCIA“),

SCIA nv
Corda 2, Kempische Steenweg 309/0.03
3500 Hasselt
Belgium

Email: [email protected]
Phone: +32 11 94 86 10 

Obsah a služby

Firma SCIA sa snaží udržiavať svoju Internetovú lokalitu so zodpovedajúcou starostlivosťou. Vzhľadom na charakter Internetu a počítačových systémov ale firma SCIA nemôže poskytnúť žiadnu záruku, že Internetová lokalita bude k dispozícii vždy a všade.

Podobne nemôže firma SCIA zaručiť, že Internetová lokalita je vždy aktuálna a že informácie na nej uvedené sú úplné a bezchybné. Môžu dôjsť k opomenutiu, tlačovej chybe alebo nechcenému uvedeniu nesprávnej informácie.

Firma SCIA si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania a na zmenu obsahu a štruktúry Internetovej lokality. Tieto zmeny sa môžu vykonať kedykoľvek. Zmeny môžu zahrnovať obmedzenie alebo zrušenie niektorých ponúk, funkcií a služieb uvedených na Internetovej lokalite.
 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Niektoré prepojenia môžu viesť na lokality iné ako Internetová lokalita. Firma SCIA nezaručuje presnosť, spoľahlivosť ani úplnosť informácií na webových lokalitách, na ktoré zo svojej Internetovej lokality odkazuje, a preto neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia v nich obsiahnuté. Prepojenie na inú webovú lokalitu sa musí považovať len za vodidlo pre používateľa a nevyplýva z neho, že firma SCIA udržiava alebo schvaľuje tieto iné webové lokality alebo produkty a služby na nich opísané a ponúkané.

Používatelia tieto iné webové lokality a prevzaté súbory používajú na vlastné nebezpečenstvo. Firma SCIA neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, najmä poškodenie súborov s dátami, hardvéru alebo softvéru používateľa.
 

Rôzne

Akékoľvek dodatočné dohody je možné uzatvárať len písomne. Prípadné spory sa budú rozhodovať v Hasselte v Belgicku, ak používateľ obchoduje podľa belgického obchodného zákonníka. Belgické právo se aplikuje namiesto dohody Organizácie spojených národov o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru.

Ak by niektoré ustanovenia týchto podmienok boli neplatné alebo neúplné, na ostatné ustanovenia táto skutočnosť v žiadnom prípade nemá vplyv. Neplatné alebo neúplné ustanovenia sa nahradia podobným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu týchto neplatných alebo neúplných ustanovení.

 

Nenechajte si nič ujsť

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Najcennejšie poznatky z odvetvia, aktuálne softvérové tipy a triky, exkluzívne pozvánky na webináre a mnoho ďalšieho: prihlásiť sa na odber nášho mesačného newslettera je nevyhnutnosťou!

Neváhajte a prihláste sa ešte dnes!
Odhlásenie z odberu je potom jednoduché.