Skočiť na hlavný obsah

Zásady ochrany súkromia

Dátum účinnosti: 5. januára 2019

SCIA (ďalej tiež „my", „spoločnosť SCIA") prevádzkuje webové stránky scia.net (https://www.scia.net) (ďalej len „služba").

Dovoľujeme si Vás tu informovať o našich pravidlách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a sprístupňovania osobných údajov pri využívaní našej služby a možnostiach spojených s týmito údajmi.

Vaše údaje používame na poskytovanie a zdokonaľovanie služby. Používaním služby dávate súhlas na zhromažďovanie a používanie informácií v súlade s týmito pravidlami. Ak nie je v týchto pravidlách ochrany osobných údajov uvedené inak, majú výrazy použité v týchto pravidlách rovnaký význam ako v našich Podmienkach, ktoré sú dostupné na https://www.scia.net
 

Definícia

Služba
Služba sú webové stránky scia.net ( https://www.scia.net ) prevádzkované spoločnosťou SCIA.

Osobné údaje
Osobné údaje označujú údaje o žijúcej fyzickej osobe, ktorú možno prostredníctvom týchto údajov identifikovať (alebo prostredníctvom týchto údajov a ďalších informácií, ktoré máme či pravdepodobne budeme mať).

Údaje o používaní
Údaje o používaní sa zhromažďujú automaticky, a to na základe používania služby alebo samotnej infraštruktúry služby (napríklad doba trvania návštevy stránky).

Cookies
Cookies sú malé súbory uložené vo Vašom zariadení (počítač alebo mobilné zariadenie).

Správca údajov
Správca údajov označuje fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá (sama alebo spoločne s ďalšími osobami) určuje účely, na ktoré sa spracovávajú alebo majú spracovávať osobné údaje, a ďalej spôsob, akým sa spracovávajú či majú spracovávať.

Na účely týchto pravidiel ochrany osobných údajov sme správcom Vašich osobných údajov my.

SCIA nv
Corda 2, Kempische Steenweg 309/0.03
​3500 Hasselt
Belgium

e-mail: [email protected]
tel .: +32 13 551775
webové stránky: www.scia.net

Spracovatelia údajov (či poskytovatelia služieb)
Spracovateľ údajov (či poskytovateľ služieb) označuje akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracováva údaje v mene správcu údajov.
Aby sme Vaše údaje spracovávali efektívnejšie, môžeme využívať služby rôznych poskytovateľov služieb.

Subjekt údajov (či užívateľ)
Subjekt údajov je akákoľvek žijúca fyzická osoba, ktorá využíva naše služby a je subjektom osobných údajov.
 

Zhromažďovanie a používanie informácií

V záujme poskytovania našej služby pre Vás a jej zdokonaľovania zhromažďujeme rôzne typy informácií na rôzne účely.
 

Osobné údaje

Pri používaní našej služby nám môže užívateľ poskytnúť určité informácie, na základe ktorých možno identifikovať osobu a ktoré sú potrebné na kontaktovanie alebo identifikáciu subjektu údajov ( „osobné údaje"). SCIA používa elektronické webové formuláre, ktoré užívateľom umožňujú oznámiť nám dobrovoľne spätnú väzbu alebo údaje o sebe. Správca údajov (SCIA) zhromažďuje a spracováva osobné údaje pre účely spracovania požiadaviek.

Registračný formulár
Umožňuje, aby sme užívateľovi ponúkli konkrétny obsah či služby, ktoré je možné vzhľadom na povahu danej veci ponúknuť iba registrovaným užívateľom.

Kontaktný formulár
Umožňuje užívateľovi požiadať o viac informácií o našich produktoch a službách.

Žiadosť o skúšobnú verziu software
Umožňuje užívateľovi požiadať o bezplatnú skúšobnú verziu software.

Žiadosť o študentskú licenciu
Umožňuje subjektu údajov, ktorého možno identifikovať ako študenta či pedagóga, požiadať o bezplatnú licenciu softvéru pre študentov.

Žiadosť o zamestnanie
Umožňuje užívateľovi prihlásiť sa o voľné pracovné miesto. Ak SCIA uzavrie s uchádzačom pracovnú zmluvu, budú zaslané údaje uložené na účely spracovania zamestnaneckého pomeru v súlade so zákonnými ustanoveniami. Ak správca údajov s uchádzačom pracovnú zmluvu neuzavrie, budú dokumenty týkajúce sa žiadosti automaticky vymazané 12 mesiacov po oznámení rozhodnutia o zamietnutí žiadosti, pokiaľ nie je výmaz v rozpore s inými oprávnenými záujmami.

Prihláška na akciu
Umožňuje užívateľovi prihlásiť sa na akciu SCIA organizovanú zhromažďovateľom údajov, jeho dcérskymi spoločnosťami, splnomocnencami či predajcami.

Prihláška na školenie
Umožňuje užívateľovi prihlásiť sa na školenie SCIA organizované zhromažďovateľom údajov, jeho dcérskymi spoločnosťami, splnomocnencami či predajcami.

Žiadosť o knihu User Contest
Umožňuje užívateľovi požiadať o knihu o našej medzinárodnej súťaži User Contest.

Objednávky cez internetový obchod
Tento spôsob objednávok nám umožňuje predávať naše produkty a služby užívateľovi a uzatvárať z toho vyplývajúce zmluvy.

Políčko pre prihlásenie sa k odberu spravodaja
Vo vyššie uvedených formulároch má subjekt údajov možnosť byť pravidelne informovaný e-mailom prostredníctvom na to poskytnutej e-mailovej adresy. Subjekt údajov môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti tak, že v e-mailovej správe klikne na odkaz pre odhlásenie.

Poskytovanie údajov
Pred poskytnutím údajov správcovi údajov si subjekty údajov majú prečítať predloženú právnu dohodu a pravidlá ochrany osobných údajov a vyznačiť svoj súhlas s nimi zaškrtnutím povinného políčka s textom „Súhlasím s Podmienkami SCIA a pravidlami SCIA pre ochranu osobných údajov."

Informácie, na základe ktorých možno identifikovať osobu
K informáciám, na základe ktorých možno identifikovať osobu, zhromažďovaným prostredníctvom našich webových formulárov, patria najmä:

 • e-mailová adresa,
 • meno a priezvisko,
 • telefónne číslo,
 • adresa, štát, okres, PSČ, mesto / obec,
 • cookies a údaje o používaní.

SCIA a jej miestni zástupcovia, napríklad dcérske spoločnosti, splnomocnenci a predajcovia, môžu Vaše osobné údaje použiť na to, aby Vám zasielali spravodaj, marketingové či propagačné materiály alebo iné informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať. Odber ktorýchkoľvek z týchto oznámení alebo všetkých oznámení môžete odmietnuť pomocou odkazu na odhlásenie alebo podľa pokynov uvedených v ktoromkoľvek nami zaslanom e-maili či tak, že sa obrátite priamo na nás.

Internetový obchod

Spoločnosť SCIA prevádzkuje svoj internetový obchod so spoločnosťou Digital River GmbH v úlohe predajcu. Spoločnosť Digital River GmbH spracováva osobné údaje v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii tu.

Údaje o používaní

Môžeme tiež zhromažďovať informácie o prístupe k službe a jej používaní (ďalej len „údaje o používaní"). K týmto údajom o používaní patrí okrem iného adresa internetového protokolu Vášho počítača (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré navštevujete, dátum a čas Vašej návštevy, doba, ktorú ste tu strávili, jedinečný identifikátor zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Údaje o cookies

Na sledovanie aktivity na našej službe používame cookies a podobné technológie sledovania a určité informácie si ponechávame.

Cookies sú súbory s malým množstvom dát, ktoré môžu zahŕňať anonymný jedinečný identifikátor. Cookies sa odosielajú do Vášho prehliadača z webových stránok a ukladajú sa na Vašom zariadení. Na zhromažďovanie a sledovanie informácií a zdokonaľovanie a analýzu našej služby sa používajú aj iné technológie sledovania, napríklad webové signály, tagy a skripty. Úplný zoznam všetkých cookies používaných pre tieto stránky nájdete tu ...

Prehliadač si môžete nastaviť tak, aby odmietal všetky súbory cookies alebo hlásil, že sa cookies odosielajú. Ak však cookies neprijmete, môže sa stať, že našu službu nebudete môcť využívať.

Príklady nami používaných cookies:

 • Mandatórne cookies. Tento druh cookies (tzv. Session cookies) používame na prevádzkovanie našej služby.
 • Preferenčné cookies. Vďaka týmto cookies si pamätáme Vaše preferencie a rôzne nastavenia.
 • Bezpečnostné cookies. Používajú sa pre bezpečnostné účely.
   

Ktoré súbory cookie využívame a prečo?

Pri návšteve a/alebo používaní našich webových stránok umiestňujeme súbory cookie alebo používame podobné technológie. Pomocou nich zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje. Tieto súbory cookie a podobné technológie sa skladajú z nasledujúcich položiek:

Potrebné

Názov Doména Účel Dátum skončenia platnosti
BIGipServer# 333-ddy-668.mktoresp.com Používa sa na rozdelenie návštevnosti webových stránok medzi viacero serverov s cieľom optimalizovať čas odozvy. relácia
__cf_bm app-lon10.marketo.com Tento súbor cookie sa používa na rozlišovanie medzi ľuďmi a robotmi. Je to užitočné pre webové stránky, aby mohli vykazovať platné používanie svojich webových stránok. 1 deň
RSMKTO1 app-lon10.marketo.com Tento súbor cookie sa používa v kontexte rozdelenia záťaže - optimalizuje rýchlosť odozvy medzi návštevníkom a webovou stránkou rozdelením záťaže prevádzky medzi viaceré sieťové prepojenia alebo servery. relácia
CONSENT google.com Používa sa na určenie, či návštevník súhlasil s marketingovou kategóriou v banneri cookie. Tento súbor cookie je potrebný na zabezpečenie súladu webovej stránky s GDPR. 2 roky
rc::a google.com Tento súbor cookie sa používa na rozlišovanie medzi ľuďmi a robotmi. To je užitočné pre webovú stránku, aby mohla vypracovať platné správy o používaní svojej webovej stránky. trvalé
rc::c google.com Tento súbor cookie sa používa na rozlišovanie medzi ľuďmi a robotmi. relácia
CookieConsent scia.net Nastaví stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu. 1 rok
CONSENT youtube.com Používa sa na určenie, či návštevník súhlasil s marketingovou kategóriou v banneri cookie. Tento súbor cookie je potrebný na zabezpečenie súladu webovej stránky s GDPR. 2 roky

Preferencie

Názov Doména Účel Dátum skončenia platnosti
NID google.be / google.com Zapamätajte si svoje preferencie a ďalšie informácie, napríklad preferovaný jazyk, koľko výsledkov chcete vidieť na stránke s výsledkami vyhľadávania (napríklad 10 alebo 20) a či chcete mať zapnutý filter Google SafeSearch. 6 mesiacov
_GRECAPTCHA www.google.com Poskytuje ochranu pred spamom. relácia

Analytické

Názov Doména Účel Dátum skončenia platnosti
_ga scia.net Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistík o používaní webovej stránky návštevníkmi.  
_gat scia.net Používa sa v službe Google Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek. 1 deň
_gid scia.net Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky. 1 deň
_mkto_trk scia.net Obsahuje údaje o správaní návštevníkov a ich interakcii s webovou stránkou. Používa sa v spojení so službou e-mailového marketingu Marketo.com, ktorá umožňuje zacieliť návštevníkov webových stránok prostredníctvom e-mailu. 2 rokov
ajs_anonymous_id scia.net Používa sa na sledovanie používateľa počas viacerých návštev. 1 rok
ajs_group_id scia.net Používa sa na sledovanie organizácie používateľa počas viacerých návštev. 1 rok
ajs_user_id scia.net Používa sa na sledovanie používateľa počas viacerých návštev. 1 rok
ajs%3Acookies scia.net Používa sa na sledovanie používateľa počas viacerých návštev. 1 rok
ajs%3Atest scia.net Používa sa na sledovanie používateľa počas viacerých návštev. 1 rok
dreamdataio.#.reclaimStart scia.net Používa sa na sledovanie, aké údaje sa odosielajú pri nízkorýchlostných pripojeniach alebo keď bol používateľ offline. trvalé
dreamdataio.#.queue scia.net Používa sa na sledovanie údajov odosielaných pri nízkorýchlostnom pripojení alebo keď bol používateľ offline. trvalé
dreamdataio.#.reclaimEnd scia.net Používa sa na sledovanie údajov odosielaných pri nízkorýchlostnom pripojení alebo keď bol používateľ offline. trvalé
dreamdataio.#.inProgress scia.net Používa sa na sledovanie, aké údaje sa odosielajú pri nízkorýchlostnom pripojení alebo keď bol používateľ offline. trvalé
dreamdataio.#.ack scia.net Používa sa na sledovanie údajov odosielaných pri nízkorýchlostnom pripojení alebo keď bol používateľ offline. trvalé
debug scia.net Používa sa na sledovanie, aké údaje sa odosielajú pri nízkorýchlostnom pripojení alebo keď bol používateľ offline. trvalé

Marketing

Názov Doména Účel Dátum skončenia platnosti
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Pokusy o odhad používateľskej šírky pásma na stránkach s integrovanými videami YouTube. 179 dní
YSC youtube.com Zaznamenáva jedinečné ID na vedenie štatistík o tom, aké videá YouTube si používateľ pozrel. relácia
ytidb::      
LAST_RESULT_ENTRY_KEY youtube.com Nastaví preferencie prehrávača videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube. trvalé
yt-remote-cast-available youtube.com Nastaví preferencie prehrávača videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube. relácia
yt-remote-cast-installed youtube.com Nastaví preferencie prehrávača videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube. relácia
yt-remote-connected-devices youtube.com Nastaví preferencie prehrávača videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube. trvalé
yt-remote-device-id youtube.com Nastaví preferencie prehrávača videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube. trvalé
yt-remote-fast-check-period youtube.com Nastaví preferencie prehrávača videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube. trvalé
yt-remote-session-app youtube.com Nastaví preferencie prehrávača videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube. relácia
yt-remote-session-name youtube.com Nastaví preferencie prehrávača videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube. relácia
IDE doubleclick.net Zabezpečuje doručovanie reklamy alebo retargeting. 2 roky
__Secure-3PAPISID google.be/google.com Vytvára záujmový profil návštevníkov webových stránok na zobrazovanie relevantných a personalizovaných reklám prostredníctvom retargetingu. 2 roky
__Secure-3PSID google.be / google.com Vytvára záujmový profil návštevníkov webových stránok na zobrazovanie relevantných a personalizovaných reklám prostredníctvom retargetingu. 2 roky
__Secure-3PSIDCC google.com Vytvára záujmový profil návštevníkov webových stránok na zobrazovanie relevantných a personalizovaných reklám prostredníctvom retargetingu. 2 roky
__tld__ scia.net Slúži na sledovanie návštevníkov na viacerých webových stránkach s cieľom zobrazovať relevantné reklamy na základe preferencií návštevníkov. relácia

 

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť a už uložené súbory cookie môžete odstrániť úpravou nastavenia svojho prehliadača. Nápovedi k zmene týchto nastavení nájdete na webových stránkach prehliadača, ktorý používate. Nezabudnite, že zakázanie súborov cookie pri návšteve webových stránok môže spôsobiť, že niektoré alebo všetky funkcie webových stránok nebudú fungovať správne.

 

 

 

 

Používanie údajov

 

SCIA používa zhromaždené údaje na rôzne účely:

 

 • na poskytovanie a udržiavanie našej služby,
 • na informovanie o zmenách našej služby,
 • k tomu, aby Vám umožnila účasť na interaktívnych prvkoch našej služby, ak sa rozhodnete ich využiť,
 • na poskytovanie podpory zákazníkom,
 • na zhromažďovanie analytických alebo iných cenných informácií v záujme zdokonaľovania našej služby,
 • na monitorovanie používania našej služby,
 • na zisťovanie, prevenciu a riešenie technických problémov,
 • na informovanie o novinkách, špeciálnych ponukách a inom tovare, službách a akciách v našej ponuke, ktoré sú podobné tým, ktoré ste už zakúpili alebo požadovali, pokiaľ ste si nezvolili možnosť, že tieto informácie si neželáte dostávať.
   

 

Právny základ pre spracovanie osobných údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

 

Ak ste v Európskom hospodárskom priestore (EHP), potom sa právny základ pre zhromažďovanie a používanie osobných údajov opísaných v týchto pravidlách odvíja od osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a konkrétnych súvislostí, v ktorých ich zhromažďujeme.

 

SCIA môže spracovávať Vaše osobné údaje z týchto dôvodov:

 

 • potrebujeme ich k plneniu zmluvy s Vami,
 • dovolili ste nám ich spracovávať,
 • spracovanie je v našom oprávnenom záujme a Vaše práva pred tým nemajú prednosť,
 • kvôli splneniu legislatívnych požiadaviek.
   

 

Uchovávanie údajov

 

SCIA bude Vaše osobné údaje uchovávať len po nevyhnutnú dobu pre naplnenie účelov stanovených v týchto pravidlách. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu nutnom na splnenie našich právnych povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať Vaše údaje podľa platnej právnej úpravy), na riešenie sporov a presadzovanie právnych dohôd a pravidiel.

 

SCIA bude takisto uchovávať údaje o používaní na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa spravidla uchovávajú kratšiu dobu s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti alebo zdokonalenie funkčnosti našej služby alebo sme zo zákona povinní tieto údaje uchovávať počas dlhšieho obdobia.
 

 

Odovzdávanie údajov

 

Vaše informácie vrátane osobných údajov môžu byť odovzdávané na počítače a uchované na počítačoch, ktoré sa nachádzajú mimo Váš štát, kraj, okres či iné samosprávne územie a na ktoré sa môžu vzťahovať iné právne predpisy o ochrane osobných údajov.

 

Ak sa nenachádzate v Belgicku a prajete si nám poskytnúť informácie, dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje vrátane osobných údajov odovzdávame do Belgicka a tam ich spracovávame.

 

Váš súhlas s týmito pravidlami v spojení s následným poskytnutím takýchto informácií predstavuje Vaše povolenie s týmto odovzdávaním.

 

SCIA podnikne všetky kroky, ktoré sú skutočne potrebné na zabezpečenie toho, že Vaše údaje budú spracované bezpečne a v súlade s týmito pravidlami a že nebudú odovzdané inej organizácii alebo krajine bez toho, aby sa zaviedli primerané opatrenia vrátane zabezpečenia Vašich údajov a iných osobných informácií.
 

 

Sprístupnenie údajov

 

Obchodné transakcie

 

Ak sa SCIA zúčastňuje fúzie, akvizície alebo predaja majetku, môže dôjsť k odovzdaniu Vašich osobných údajov. Než budú Vaše osobné údaje odovzdané a budú sa na ne vzťahovať iné pravidlá o ochrane osobných údajov, budeme Vás o tom informovať.

 

Sprístupnenie v rámci presadzovania práva
Za určitých okolností môže byť SCIA povinná Vaše osobné údaje sprístupniť, ak takáto povinnosť vyplýva zo zákona alebo ak plní platné požiadavky štátnych orgánov (napr. súdu alebo orgánu štátnej správy).

 

Právne požiadavky
SCIA môže Vaše osobné údaje sprístupniť v dobrej viere, že takýto krok je nutný z hľadiska:

 

 • splnenia právnej povinnosti,
 • ochrany a obrany práv či majetku SCIA,
 • prevencie či vyšetrovania protiprávneho jednania v súvislosti so službou,
 • ochrany osobnej bezpečnosti užívateľov služby alebo verejnosti,
 • ochrany pred právnou zodpovednosťou.
   

 

Zabezpečenie údajov

 

Zabezpečenie Vašich údajov je pre nás veľmi dôležité, avšak dovoľujeme si pripomenúť, že žiadny spôsob prenosu prostredníctvom internetu ani žiadny spôsob elektronického ukladania dát nie je stopercentne bezpečný. Hoci sa snažíme Vaše osobné údaje chrániť obchodne prijateľnými prostriedkami, nemôžeme zaistiť ich absolútnu bezpečnosť.
 

 

Vaše práva na ochranu osobných údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

 

Ak sídlite v Európskom hospodárskom priestore (EHP), máte určité práva na ochranu údajov. SCIA sa zameriava na realizáciu primeraných opatrení potrebných na to, aby ste mohli svoje osobné údaje opravovať, dopĺňať či vymazávať a obmedzovať ich používanie.

 

Ak si prajete byť informovaní o tom, aké Vaše osobné údaje máme, a ak chcete, aby tieto údaje boli z našich systémov vymazané, láskavo nás kontaktujte.

 

Za určitých okolností máte v oblasti ochrany údajov nasledujúce práva:

 

 • Právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré máme, ich aktualizáciu a výmaz. Vždy, keď je to možné, máte prístup k svojim osobným údajom a môžete ich aktualizovať alebo požiadať o ich vymazanie, a to priamo v sekcii nastavení Vášho konta. Ak nemôžete tieto kroky podniknúť sami, láskavo nás kontaktujte, aby sme Vám mohli byť nápomocní.
 • Právo na opravu. Máte právo na opravu svojich údajov, ak sú tieto údaje nepresné alebo neúplné.
 • Právo namietať. Máte právo namietať proti nášmu spracovaniu Vašich osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie. Máte právo žiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov. Máte právo dostať kópiu svojich osobných údajov, ktoré máme, v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom a bežne používanom formáte.
 • Právo na odvolanie súhlasu. Máte tiež právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, ak spracovanie Vašich osobných údajov zo strany SCIA závisí na Vašom súhlase.

 

Dovoľujeme si upozorniť, že Vás pred vybavením týchto požiadaviek môžeme požiadať o overenie totožnosti.

 

V súvislosti s našim zhromažďovaním a používaním Vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov. Pre viac informácií sa prosím obráťte na miestne príslušný úrad pre ochranu osobných údajov v Európskom hospodárskom priestore (EHP).
 

 

Poskytovatelia služieb

 

V rámci uľahčenia poskytovania našej služby, poskytovania služby v našom mene, výkonu služieb súvisiacich s našou službou či analýzy používania našej služby môžeme využívať tretích osôb, t. j. iných právnických aj fyzických osôb (ďalej len „externí poskytovatelia služieb").

 

Tieto tretie osoby majú prístup k Vašim osobným údajom iba za účelom plnenia týchto úloh v našom mene a sú povinní ju na žiadne iné účely nesprístupňovať ani neužívať.
 

 

Analytika

 

Na monitorovaní a analýze používania našich služieb a softvéru sa môžu podieľať externí poskytovatelia služieb.

 

Google Analytics
Google Analytics je služba webovej analytiky ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje prevádzku na webových stránkach a hlási údaje o nej. Google používa zhromaždené údaje na sledovanie a monitorovanie našej služby. Tieto údaje sú zdieľané s ďalšími službami Google. Google môže zhromaždené údaje použiť na účely kontextualizácie a personalizácie reklám svojej vlastnej reklamnej siete.
Prístup Google Analytics k Vašej aktivite na službe môžete zablokovať tak, že si inštalujete nástroj Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Tento nástroj bráni javascriptovému kódu Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js a dc.js) v zdieľaní informácií o návštevách webových stránok s Google Analytics.
Viac informácií o postupoch Google pre ochranu súkromia získate na webových stránkach Google o podmienkach ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

Google Tag Manager (GTM)
Google Tag Manager (ďalej len „GTM") je systém správy meracích kódov, ktorý spravuje javascriptové a HTML kódy (tagy) používané na sledovanie a analytiku webových stránok. Tagy sú malé prvky kódov, ktoré sa používajú okrem iného na meranie prevádzky a správania sa návštevníkov, k pochopeniu efektu online reklamy a sociálnych médií, na nastavenie remarketingu a zameranie na cieľové skupiny a na testovanie a optimalizáciu webových stránok. GTM nám uľahčuje integráciu a správu našich tagov. GTM na našich webových stránkach používame na zahrnutie nasledujúcich nástrojov na sledovanie (ako je podrobnejšie opísané v tomto oddieli 12):

Revulytics Usage Intelligence
Službu Revulytics poskytuje spoločnosť Revulytics Inc.
Produkty a služby, ktoré ponúkame zákazníkom, sa snažíme neustále rozvíjať a zdokonaľovať. Na uľahčenie tohto procesu nám pomáha zhromažďovanie informácií o používaní nášho software koncovými užívateľmi. Inštaláciou a používaním našich produktov vyjadruje koncový užívateľ súhlas s tým, že sa zúčastňuje nášho programu zlepšovania užívateľského zážitku (CEIP - Customer Experience Improvement Program), a dáva nám tak súhlas na zhromažďovanie, uchovanie, spracovanie a používanie údajov pre analytiku spojených s používaním nášho softvéru. Všetky dáta, ktoré zhromažďujeme sú anonymné a žiadne údaje, na základe ktorých možno identifikovať osobu, neukladáme.
 

 

Re (marketing) podľa správania užívateľov

 

Služieb marketingu a retargetingu využíva SCIA preto, aby Vás oslovila s inzerátmi na stránkach iných subjektov po tom, čo ste navštívili stránky našej služby. Na základe Vašich predchádzajúcich návštev stránok našej služby používame spolu s našimi externými predajcami cookies na informovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklamy.

 

Google Ads (predtým AdWords)
Google Ads (AdWords) je služba remarketingu, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc.
Google Ads môžete pre zobrazovanie reklamy zablokovať a upraviť si reklamu v sieti Google Display Network pri návšteve stránky pre nastavenie Google Ads: http://www.google.com/settings/ads
Google tiež odporúča inštaláciu nástroja Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout pre Váš webový prehliadač. Nástroj Google Analytics Opt-out Browser Add-on dáva návštevníkom možnosť zabrániť tomu, aby služba Google Analytics zhromažďovala a používala ich údaje.
Viac informácií o postupoch Google pre ochranu súkromia získate na webových stránkach Google o podmienkach ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

 

Twitter
Službu remarketingu Twitter poskytuje spoločnosť Twitter Inc.
Reklamu siete Twitter založenú na záujmoch návštevníkov si môžete zablokovať podľa pokynov tejto siete na tejto adrese: https://support.twitter.com/articles/20170405
O postupoch a pravidlách siete Twitter pre ochranu súkromia sa môžete dozvedieť viac na stránkach https://twitter.com/privacy .

 

LinkedIn
Službu remarketingu LinkedIn poskytuje spoločnosť LinkedIn Inc. Viac informácií o správe reklamy LinkedIn nájdete tu: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/90274/manage-your-linkedin-ads-settings.
O postupoch a pravidlách LinkedIn pre ochranu súkromia sa môžete dozvedieť viac na stránke https://www.linkedin.com/legal/ads-policy.

 

Facebook
Službu remarketingu Facebook poskytuje spoločnosť Facebook Inc.
O reklame založenej na záujmoch návštevníkov pochádzajúcej zo sociálnej siete Facebook sa môžete dozvedieť viac na stránkach https://www.facebook.com/help/164968693837950.
Reklamu siete Facebook založenú na záujmoch návštevníkov si môžete zablokovať postupom podľa pokynov siete Facebook na stránke: https://www.facebook.com/help/568137493302217.
Facebook dodržiava samoregulačné zásady pre online reklamu založenú na správaní návštevníkov, ktoré zaviedla organizácia Digital Advertising Alliance. Reklamu pochádzajúcu zo siete Facebook a iných spolupracujúcich spoločností si môžete tiež zablokovať v USA prostredníctvom Digital Advertising Alliance na http://www.aboutads.info/choices/, v Kanade prostredníctvom Digital Advertising Alliance of Canada na http://youradchoices.ca/ alebo v Európe prostredníctvom organizácie European Interactive Digital Advertising Alliance na http://www.youronlinechoices.eu/ alebo môžete k zablokovaniu využiť nastavenie svojho mobilného zariadenia.
Viac informácií o postupoch sociálnej siete Facebook pre ochranu súkromia získate na webových stránkach tejto siete o podmienkach ochrany osobných údajov: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

AdRoll
Službu remarketingu AdRoll poskytuje spoločnosť Semantic Sugar, Inc.
Remarketing AdRoll si môžete zablokovať na stránke reklamných preferencií AdRoll: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1nt=1nw=false.
Viac informácií o postupoch AdRoll pre ochranu súkromia sa dozviete na webových stránkach AdRoll: http://www.adroll.com/about/privacy.

 

Ochrana proti pirátstvu
Na monitorovanie a analýzu nezákonného používania našich softvérových produktov využíva SCIA služby externého subjektu.

 

Služba Revulytics Software Piracy
Túto službu Revulytics poskytuje spoločnosť Revulytics Inc.
Softvérové pirátstvo je nezákonné a SCIA a pridružené spoločnosti si vyhradzujú právo podniknúť všetky právne kroky, aby pirátstvo svojich produktov zastavili a aby tí, ktorí sa tejto činnosti dopúšťajú, boli stíhaní. V rámci tejto snahy zamedziť pirátstvu môžu softvérové produkty SCIA a pridružených spoločností obsahovať zabezpečovacie mechanizmy, ktorých účelom je odhaliť inštaláciu alebo používanie neoprávnených kópií softvéru a zhromažďovať a odovzdávať údaje týkajúce sa takýchto kópií (vrátane údajov o používaní takýchto kópií, zariadeniach, na ktorých bol získaný prístup k takýmto kópiám alebo na ktorých sú používané, a konfiguračné údaje siete a užívateľa) spoločnosti SCIA, jej pridruženým spoločnostiam, zástupcom a distribútorom.
 

 

Odkazy na iné stránky

 

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkujeme. Ak kliknete na odkaz tretej osoby, budete presmerovaní na webové stránky tejto osoby. Veľmi odporúčame oboznámiť sa s pravidlami na ochranu súkromia každých webových stránok, ktoré navštevujete.

 

Nad obsahom webových stránok či služieb tretích osôb, ich pravidlami na ochranu súkromia a postupmi nemáme kontrolu a nemôžeme za ne prijať zodpovednosť.
 

 

Ochrana osobných údajov detí

 

Naša služba sa netýka osôb mladších ako 18 rokov (ďalej len „deti").

 

Informácie, na základe ktorých možno identifikovať osobu, o nikom mladšom ako 18 rokov vedome nezhromažďujeme. Ak ste rodičom či opatrovníkom a je Vám známe, že Vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje, prosím kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že sme získali osobné údaje od detí bez overenia súhlasu rodičov, bezodkladne prijmeme opatrenia na odstránenie týchto údajov z našich serverov.
 

 

Zmeny týchto pravidiel

 

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžeme podľa potreby aktualizovať. O zmenách sa dozviete na tejto stránke, kde budú zverejnené a príslušný dátum účinnosti bude uvedený v záhlaví dokumentu.

 

V súvislosti s prípadnými zmenami odporúčame sa k tomuto dokumentu periodicky vracať. Zmeny nadobúdajú účinnosť okamihom zverejnenia na tejto stránke.
 

 

Webové stránky SCIA, kde sú používané tieto pravidlá ochrany osobných údajov

 

 • https://www.scia.net
 • https://resources.scia.net
 • https://help.scia.net
   

 

Pravidlá ochrany osobných údajov - kontakt

 

Ak máte otázky k týmto pravidlám ochrany osobných údajov, obráťte sa prosím na finančného a prevádzkového riaditeľa SCIA:

 

Mr Luc ibens
Chief Financial and Operating Officer
Corda 2, Kempische Steenweg 309/0.03
​3500 Hasselt
Belgium

 

e-mail: [email protected]
tel .: +32 13 551775

 

Nenechajte si nič ujsť

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Najcennejšie poznatky z odvetvia, aktuálne softvérové tipy a triky, exkluzívne pozvánky na webináre a mnoho ďalšieho: prihlásiť sa na odber nášho mesačného newslettera je nevyhnutnosťou!

Neváhajte a prihláste sa ešte dnes!
Odhlásenie z odberu je potom jednoduché.