Hala pro údržbu letadel s kancelářskou plochou - TUI Travel - Zaventem, Belgie

Zákazník: 
Země: 
Belgie

Obecný popis projektu

V této době se na letišti Zaventem v Belgii, kde dříve stávala hala číslo 40, staví nová budova. Majitel, TUI Travel Belgium, nazval tuto moderní konstrukci „Jetairport“. Nový komplex zahrnuje hangár s podlahovou plochou 10 000 m2 a navíc celkem 11 500 m² kancelářských prostor.

Aby bylo možné umístit rozdílné typy letadel s tu samou dobu, včetně zbrusu nového Boeingu 747 Dreamliner, bylo nezbytně nutné zajistit minimální délku vjezdu.
Hangár má světlý rozpon 112 m a světlou výšku 20 m pod trámy. Kancelářská sekce sestává z přízemí, šesti nadzemních pater a technického patra. Pojme celkem 1000 zaměstnanců.

 

Stabilitní koncepce

Hala je 117 m široká a 55 m dlouhá. Protože nebylo možné použít mezilehlé sloupy na čelní fasádě, bylo dosaženo rozponu 112 m. Tento problém se podařilo vyřešit pomocí dodatečně předpjatého betonového komorového nosníku, jehož průřez je 3m široký a 6,5 m vysoký.
Na zadní straně haly už bylo možné přidat vnitřní sloup. Vytvořil se tak spojitý komorový nosník na třech podporách, tento předpjatý nosník má šířku 2,5 m a výšku 2,5 m.
Kolmo na tyto dva hlavní nosníky je ocelová střešní konstrukce skládající se z 10 příhradových nosníků (typu Warren) proměnné výšky.  Jejich výška uprostřed rozpětí je 5 m. Nezbytné vaznice a větrová ztužidla jsou umístěna mezi rámovými prvky.

Celá střešní konstrukce je podepřena na pěti betonových sloupů průřezu U s výškou 26 m.
Kancelářská sekce je 112 m dlouhá a 21 m široká.  Protože rozhodujícím faktorem byla rychlost montáže, všechny stavební kusy byly koncipovány a navrženy jako prefabrikované. Sloupy byly vyrobeny ze dvou segmentů s délkou 14 m, která sahaly do výšky tří pater. Náběhy jsou na nich provedeny buďto na dvou nebo třech stranách. Na těchto sloupech leží prefabrikované nosníky, které nesou svou vlastní tíhu a slouží jako podpory předem předpjatým dutinovým betonovým deskám tvořícím podlahu.
Injektáží vrchní železobetonové vrstvy desek bylo zajištěno horizontální membránové působení, a tím i přenos vodorovných sil do centrálních jader.
Kanceláře jsou od zbytku haly odděleny protipožární stěnou s dvouhodinovou požární odolností.

 

Zvláštní poznámka

Montážní proces střechy haly vyžaduje speciální pozornost. Dva hlavní betonové nosníky byly betonovány na stavbě na zemi. Jakmile bylo dosaženo dostatečné pevnosti, zavedlo se do nich předpětí. Kvůli časové tísni byla zároveň smontována ocelová konstrukce, také na zemi a to přímo mezi dva hlavní betonové prvky.
Mezitím se na místě zvedlo pět hlavních sloupů. Následně byla v řádu hodin celá střešní konstrukce o váze 3 000 tun vyzdvihnuta do výšky 20 m hydraulickými zvedáky.
Krátké video o zdvihání lze nalézt na http://youtu.be/eSb9CsIuMvI.