Jste zde

Moderní kancelářská budova ‘Aviatica’ – Praha, Česká republika

Zákazník: 
Datum dokončení výstavby: 
Čer-2015
Software: 
Země: 
Czech Republic

Kancelářská budova Aviatica představuje první část z nově budované části města. Má dvě nadzemní části o půdorysných rozměrech 180 x 84 m a výšce 4 a 9 pater.
Konstrukční systém je tvořen hlavním železobetonovým skeletem, ocelovými vazníky a tenkými železobetonovými deskami na konzolách střechy, nosným roštem střechy a předpjatými nosníky podpírajícími vstupní oblouk. Část v blízkosti linky metra je opatřena vibroizolací. Základy jsou představovány vrtanými velkoprůměrovými pilotami. Budova má zajímavý kruhový tvar a výtahové šachty jsou tak téměř jedinými obdélníkovými prvky.
Aviatica je prvním projektem, na nějž naše firma použila principy sdílení dat mezi aplikacemi (BIM). 3D model ze SCIA Engineeru byl použit k vlastnímu modelování a výpočtům, bednění a výztuž byly nakresleny v Allplanu. K výměně dat byl použit univerzální formát IFC. Předpětí bylo zavedeno formou vnějšího zatížení. Vibroizolace byly modelovány jako dvě desky spojené hustě rozmístěnými krátkými sloupy.
V projektu je koncentrována celá řada inženýrských úkolů: předpětí, vibroizolace, prostupy sloupů a další. Všechny požadavky bylo možné splnit také díky zpracování velkého množství dílčích projektů. Investor nechtěl mít pouze zajímavou budovu, ale moderní projekt zpracovaný „v BIMU“ s možností dalšího využití modelu při provozu a údržbě objektu uživatelem budovy.

  • Vlastník: Penta Investments s.r.o.
  • Architekt: Cigler Marani Architects a.s.
  • Generální dodavatel: PSJ a.s.
  • Projekční kancelář: Building s.r.o.
  • Doba výstavby: prosinec 2013 - červen 2015

 

USER CONTEST 2015 - VÍTĚZ CENY POROTY

Projekt „Aviatica“ je výjimečný přitažlivým zakřiveným tvarem budovy a využitím Open BIM, přesněji formátu IFC k výměně modelů mezi programy Alplan Engineering a SCIA Engineer ve fázi návrhu a také závěrečným použitím celého modelu ke správě objektu.

Vyjádření poroty

 

OBRÁZKY & OBRAZOVKY

Building s.r.o. - Modern Office Building ‘Aviatica’ - Prague, Czech Republic
Building s.r.o. - Modern Office Building ‘Aviatica’ - Prague, Czech Republic
Building s.r.o. - Modern Office Building ‘Aviatica’ - Prague, Czech Republic
Building s.r.o. - Modern Office Building ‘Aviatica’ - Prague, Czech Republic
Building s.r.o. - Modern Office Building ‘Aviatica’ - Prague, Czech Republic
Building s.r.o. - Modern Office Building ‘Aviatica’ - Prague, Czech Republic
Building s.r.o. - Modern Office Building ‘Aviatica’ - Prague, Czech Republic
Building s.r.o. - Modern Office Building ‘Aviatica’ - Prague, Czech Republic
Building s.r.o. - Winner User Contest 2015