Most Hanse Wilsdorfa v Ženevě, Švýcarsko

Datum dokončení výstavby: 
Úno-2012
Země: 
Švýcarsko

O projektu​

Most o jednom poli s rozpětím 85,40 m připomíná svou konstrukcí trubku. Uvnitř "trubky" je uložena mostovka o šířce 15,50 m. Mostovka je určena pro cyklisty a chodce. Konstrukce je uložena na dvou železobetonových opěrách se dvěma příčnými ložisky, která přenášejí svislé zatížení a středním ložiskem pro přenos příčných vodorovných sil.

Prostorová konstrukce je složena z prvků různých typů: spodní kazety, vstupní portály, horní podélníky, dva hlavní oblouky, eliptické diagonály a tři obalové křivky. Program SCIA Engineer byl využit k určení kvality oceli a tloušťky desek, které byly nutné pro výrobu konstrukčních prvků. Mezi dvěma vstupními portály jsou po délce konstrukce symetricky rozmístěny dva typy eliptických diagonál. Do programu bylo zadáno přes 250 parametrických průřezů, které umožnily splnění požadovaných geometrických podmínek.

Původní architektonický návrh vyžadoval vytvoření velmi složitého výpočtového modelu ve SCIA Engineer. Tento model umožnil provádění úprav a optimalizaci polohy jednotlivých diagonál, vložení oblouků, zavedení různých tlouštěk a použití různých tříd oceli. Tento most splňuje všechny požadavky kladené jak na moderní stavební konstrukci, tak na umělecké dílo.

(Pozn.: Hans Wilsdorf je zakladatelem značky a firmy Rolex)