Rezidenční budova Broicher Karree - Korschenbroich, Německo

Země: 
Německo

Broicher Karreé Residential Building Broicher Karree je nová obytná budova s 25 byty a podzemním parkováním. Inženýrská kancelář „Baues + Wicht beratende Ingenieure“ shledala tento pětipodlažní projekt poměrně náročným, a to především díky umístění v centru města s malým stavebním prostorem a vysokou hladinou podzemní vody v kombinaci s navrženým podzemním parkováním. 

BIM mezi SCIA Engineer a programy Allplan a ARCHICAD

Ve fázi počátečního plánování musela být navzdory výše zmíněným komplexním omezením dosažena jistota nákladů. Od počátku byla proto všemi zúčastněnými stranami dohodnuta aplikace metodiky plánování BIM.

Jelikož SCIA Engineer plně podporuje pracovní postupy BIM, byl to pro tento projekt ideálním softwarem. Software byl použit v konfiguraci edice Professional, včetně modulu Nástroje pro BIM, umožňujícího snadný import konstrukčního modelu od architekta a generování úplného 3D modelu pro analýzu MKP. Oboustranná výměna dat s Allplanem a ARCHICADem poskytla inženýrům mnoho užitečných zkušeností s praktickým použitím BIM.

Výpočet vnitřních sil a deformací v jednom kroku pomocí SCIA Engineer

Funkce „Modifikátor vlastností 2D“ v programu SCIA Engineer byla použita k simulaci toku sil ve zdivu. Vnitřní síly a deformace celé konstrukce byly určeny v jednom kroku, a to jak pro zdivo, tak pro beton.

Výsledky výpočtu pak byly použity pro normový návrh stěn, nosníků a desek. Betonová konstrukce byla navržena se zohledněním dotvarování, přímo ve SCIA Engineer. SCIA Engineer se ukázal být správným nástrojem pro bezpečný návrh konstrukce vodotěsného betonového suterénu se čtyřmi podlažími.

 

Broicher Karreé Residential Building
Broicher Karreé Residential Building
Broicher Karreé Residential Building
Broicher Karreé Residential Building
Broicher Karreé Residential Building
Broicher Karreé Residential Building
Broicher Karreé Residential Building