Jaký je rozdíl mezi ‘Alfa‘ a ‘Pootočením LSS‘ 1D dílce?

DEFINice

Jak Alfa, tak i pootočení LSS (lokální souřadný systém) jsou vlastnosti 1D dílce, které umožňují zadat úhel [ve stupních] a tím definovat otočení samotného průřezu tohoto 1D dílce (kolem jeho lokální osy x).

  • ‘Alfa [ve stupních]’ je dostupná jak ve 2D, tak i ve 3D prostředí.

Zadáním hodnoty Alfa dojdeme k následujícímu výsledku:
Průřez je otočen kolem lokální osy x 1D dílce, avšak LSS je zachován. Tedy směr lokálních os y a z se nezmění.

  • ‘Pootočení LSS [ve stupních]’ je dostupné pouze ve 3D prostředí (Rám XYZ nebo Obecná XYZ).

Zadáním hodnoty Pootočení LSS dojdeme k následujícímu výsledku:
Jak průřez, tak i LSS jsou otočeny kolem lokální osy x 1D dílce.

Poznámka: LSS je zkratka pro lokální souřadný systém.

Obrázek 1: LSS 1D dílce.

 Obrázek 1: LSS 1D dílce.
 

příklad

Mějme 3 nosníky se stejným průřezem. Jejich LSS je zobrazen po aktivování příslušných parametrů zobrazení.

  • Nosník B2 (uprostřed) je původní nosník, kde Alfa i Pootočení LSS = 0 stupňů.
  • Pro nosník B1 (vlevo) je Alfa = 90 stupňů, zatímco pro nosník B3 (vpravo) je pootočení LSS = 90 stupňů.

Obrázek 2: Alfa a pootočení LSS 1D dílce.

Obrázek 2: Alfa a pootočení LSS 1D dílce.