Tipy pro tabulkové zadávání: objevte jeho sílu

Co to je tabulkové zadávání

Tabulkové zadávání je část uživatelského prostředí, která uživateli programu SCIA Engineer pomáhá s vytvářením a úpravami geometrie a zatížení modelu. Zároveň může posloužit k rychlejšímu zadání složitých konstrukcí. Díky uspořenému času pak máte možnost věnovat se dalším úkolům.

S pomocí tabulkového zadávání můžete:

  • Rychle a efektivně optimalizovat konstrukci, a to jak jednoduchou, tak složenou z velkého množství prvků.
  • Během pár minut vytvořit nový projekt úpravou již existujícího projektu. Toho docílíte popsáním geometrie matematickými funkcemi, např. v MS Excelu. Díky změně jednoho nebo několika parametrů tak velice rychle vytvoříte celý model.

Připravili jsme pro Vás několik ukázek toho, jak silným nástrojem tabulkové zadávání je.

SCIA Engineer Table Input

 

Vlastnosti tabulkového zadávání

Většina entit (součástí modelu), které běžně zadáváte v grafickém okně, je možné zadávat a upravovat také pomocí tabulkového zadávání. Tabulkové zadávání je neustále rozšiřováno a přibývají v něm nové a nové entity (dříve dostupné pouze v grafickém okně), z nichž nejnovější jsou 2D dílce a zatěžovací panely.

Praktické příklady použití tabulkového zadávání

1) Návrh vícepodlažní budovy

Problém:

Výškové budovy jsou obvykle tvořeny patry, jež jsou si navzájem podobná a případně se pouze drobně odlišují. Vyšší patra mohou být například o něco menší, přičemž změna velikosti je lineární nebo sleduje určitou křivku. Každé patro může být například vůči patru pod sebou o určitý úhel pootočeno. Návrh takové budovy klasickým ručním způsobem je zdlouhavé i při použití funkcí jako kopírování, pootočení apod. Samozřejmě, někdy máte možnost načíst tvar budovy z CAD programu. Ale co v případě, že se koncepční návrh změní? Budete vše vytvářet znovu od začátku?

Řešení:

Zadejte topologii jednoho patra a pak v MS Excelu jeho uzly zkopírujte do požadovaných úrovní (pater). Transformací souřadnic docílíte požadované změny geometrie (např. zmíněného pootočení) v každém patře. Změnou parametrů definovaných v MS Excelu můžete vytvořit nový koncepční návrh zahrnující všechny uzly, nosníky, desky, zatížení i podpory.

SCIA Engineer Table Input

 

2) Návrh rotační konstrukce zatížené účinkem větru

Problém:

Rotační konstrukce jako jsou komíny, chladicí věže, zásobníky apod. jsou vhodné pro práci s tabulkovým zadáváním. Zatížení větrem se u takových konstrukcí mění podél jejich povrchu. To je důvod, proč se např. chladicí věže obvykle navrhují pomocí velkého počtu malých 2D plošných prvků namísto jediné skořepiny. Každý malý prvek je samostatně zatížen silou od větru spočtenu externě (v MS Excelu). Návrh takovýchto konstrukcí je sám o sobě obtížný a při drobné změně tvaru je třeba začít znovu.

Řešení:

SCIA Engineer od verze 16.1 umožňuje pracovat v tabulkovém zadávání také s plošnými 2D dílci. Díky tomu můžete v MS Excelu pomocí vhodné funkce na základě specifikace tvaru spočítat souřadnice uzlů. Také můžete pro každý prvek spočítat jeho zatížení. Případná změna tvaru je pak jen otázkou změny několika parametrů a úpravy funkce pro výpočet souřadnic uzlů.

Definujte topologii uzlů → vytvořte 1D a 2D dílce → Zadejte zatížení → Spočítejte.

SCIA Engineer Table Input

Potřebujete upravit návrh nebo optimalizovat tvar? Žádný problém.  Pouze změňte zadání uzlů a v projektu je přepište.

 

SCIA Engineer Table Input3) Sestavte model z proměnných dílčích částí

Problém:

Stožáry vysokého napětí a jiné ocelové stožáry jsou příkladem konstrukcí složených z proměnných částí. V závislosti na typu mají stožáry společný koncept, i když se mohou lišit svoji výškou. Tyto konstrukce se skládají z velkého množství 1D dílců, jejichž zadávání klasickým ručním způsobem je zdlouhavé, stejně jako zadání jejich zatížení např. tíhou námrazy.

Řešení:

Části stožáru lze zadat odděleně v MS Excelu a s pomocí parametrů lze celý stožár automaticky složit z těchto dílčích částí. Celý stožár se pak ve SCIA Engineeru zadá pomocí několika klepnutí myší.

 

4) Návrh celého mostu

Problém:

Mostní konstrukce, zejména pokud jsou navrženy z 2D dílců, jsou při tvorbě modelu obtížné kvůli proměnné výšce a tloušťce po délce rozpětí. Je tedy zřejmé, že vytvoření takového modelu je časově náročné, stejně jako jeho případné úpravy.

Řešení:

Jak tvar průřezu, tak i podélný tvar lze obvykle vyjádřit jednoduchou polynomickou funkcí. Jakmile je tvar zapsán ve formě funkce a jakmile je definován průřez, je třeba pouze dodržet jistá pravidla při pojmenování uzlů a pak lze v MS Excelu vygenerovat všechny uzly pro všechny řezy v jednom kroku. MS Excel se automaticky postará o správné zformátování a inkrementální změnu jména v každém řezu.  Pokud jsou uzly v každém řezu správně pojmenovány, snadno se vytvoří 2D dílce pro první řez a vše ostatní je pak jen otázkou jednoho poklepání myší - a celá konstrukce je hotova.

SCIA Engineer Table Input SCIA Engineer Table Input  

Beton, ocel či spřažený prvek? Příhradový vazník, oblouk, zavěšený most? Vyberte si dle potřeby. Možnosti tabulkového zadávání využijete pro všechny varianty. Optimalizaci tvaru a tloušťky provedete v tabulkovém zadávání prostou kombinací standardních Windows funkcí „kopírovat“ a „vložit“.

 

Jaký je Váš příklad použití tabulkového zadávání?

Máte svůj vlastní projekt a nejste si jisti, zda jej lze zautomatizovat podobně jako v uvedených příkladech? Nebo máte vlastní zkušenost s využitím tabulkového zadávání v nějakém speciálním případě? Podělte se s námi na adrese [email protected].

 

Chcete se dozvědět více?

Probudil ve Vás tento článek zvědavost o tabulkovém zadávání? Navštivte online nápovědu SCIA Engineer a přečtěte si o dalších možnostech tohoto nástroje: