Převod projektu do starší verze SCIA Engineeru přes XML

Transfer project to older SCIA Engineer version via XML

SCIA Engineer umožňuje exportování projektu do formátu XML. XML je textový soubor, který není závislý na verzi SCIA Engineeru. Díky tomu lze převést projekt z novější verze programu do starší.

Funkci pro export do XML naleznete v hlavní stromové nabídce ve skupině Nástroje.

Vlastní dialog na export do XML je podobný klasickému (starému) Dokumentu. Zde vyberete položky (části modelu), které se mají exportovat. Je třeba dodržet správné pořadí položek, protože soubor XML je načítán sekvenčně. Pokud tedy chcete například importovat nosník, musíte nejprve specifikovat materiál, pak průřez, uzly a nakonec vlastní nosník.

Proto je nutno dodržet pořadí: „Projekt“, „Nastavení“, „Knihovny“, „Skupiny“, „Konstrukce“, „Zatížení“ a pak teprve můžete přidat další potřebné položky.

V okamžiku, kdy funkci na export do XML spustíte, jste vyzváni k výběru šablony. To však není nutné. Nový XML dokument vytvoříte velmi snadno od základu. Výběr šablony proto zrušte a vytvořte nový prázdný XML dokument.

Klepněte na tlačítko „Nový“ a na obrazovce se otevře okno s položkami, které lze vložit do dokumentu. Vyberte požadovanou položku a klepněte na „<<< Přidat“. Tím zvolenou položku vložíte do XML dokumentu. Položky můžete vkládat také prostým přetažením.

Transfer project to older SCIA Engineer version via XML

Transfer project to older SCIA Engineer version via XML

Jak již bylo řečeno, pořadí položek je velmi důležité.

Obrázek ukazuje příklad správného pořadí.

Pokud se stane, že zapomenete vložit nějakou položku, můžete ji snadno přidat a export opakovat.

Výsledky však exportovat nesmíte. Model je nutno po načtení do starší verze znovu spočítat.

Před exportem XML dokumentu je také nutno dokument aktualizovat. Pokud tuto aktualizaci (obnovení) neprovedete, tabulky položek zůstanou prázdné.

Transfer project to older SCIA Engineer version via XML

Po aktualizaci již můžete dokument exportovat do XML souboru. 

Transfer project to older SCIA Engineer version via XML
    
Vyberte složku, kam chcete soubor uložit a klepněte na „Export“.

Transfer project to older SCIA Engineer version via XML

Exportovaný XML soubor si můžete prohlédnout v Internet Exploreru nebi v jakékoli jiné aplikaci, která je na Vašem počítači nastavená k prohlížení XML souborů.

Transfer project to older SCIA Engineer version via XML

Nakonec XML soubor načtete do starší verze SCIA Engineeru funkcí „Soubor / Import / XML soubor“.

Transfer project to older SCIA Engineer version via XML

Může být nutné provést některé ruční úpravy. Ty lze udělat buď před exportem (v novější verzi programu) nebo po importu (ve starší verzi programu).

  1. Je nutno odstranit vnitřní hrany, které byly vytvořeny funkcí „propojit dílce / uzly“. Jména všech takových hran začínají (při použití výchozí masky jména) „ES“, za kterým následuje číslo. Všechny hrany tak snadno vyberete z příkazové řádky příkazem „sel ES*“. Hrany lze smazat buď před exportem (v novější verzi programu) nebo po importu (ve starší verzi programu). Přirozeně je lépe udělat to před exportem.
  2. Barvy průřezů a vrstev se neexportují. Ty je nutno v případě potřeby zadat po načtení do starší verze znovu.
  3. Pokud Vám některé vlastnosti objektů chybí, můžete soubor XML editovat a chybějící vlastnosti přidat.

Po načtení pak musíte spustit kontrolu dat a propojit dílce a uzly.

Také zkontrolujte hmotnost konstrukce před exportem a po importu. Tím se ujistíte, že Vám žádná část konstrukce nechybí.

XML export lze také s výhodou použít k pročištění projektů - do XML exportujete pouze korektní data.