Přejít k hlavnímu obsahu

Zajištění nosníku při použití tuhé diafragmy

Detail o Zajištění nosníku při použití tuhé diafragmy

  • Kód modulu ESA1920
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Ocelové a kompozitní 2D prvky se často používají k příčnému ztužení podlahových nosníků prostřednictvím účinku tuhé diafragmy. Někdy se i při nastavení chování prvku na hodnotu "Tuhá diafragma" nosníky stále příčně deformují, tj. v rovině 2D prvku. Jako by nosníky nebyly připojeny k 2D prvku, a proto tuhá diafragma prvek nestabilizuje.

K tomuto jevu často dochází proto, že po celé délce nosníku není dostatek uzlů sítě, které by bylo možné připojit k 2D prvku. Chcete-li tento problém vyřešit, ujistěte se, že jste před výpočtem nastavili "průměrný počet konečných prvků na přímých 1D dílcích" na hodnotu mezi 4 a 10.

After setting the appropriate 1D mesh settings, all the floor beams will behave as expected: rigidly in the plane of either the metal deck or composite deck member:

Po nastavení příslušných parametrů sítě pro 1D prvky se budou všechny podlahové nosníky chovat podle očekávání: tuze v rovině ocelové nebo kompozitní desky: